SUPORT FINANCIAR PENTRU ELEVI, LA LANSAREA UNEI AFACERI ÎN AGRICULTURĂ

11 apr 2022
Și elevii pot iniția o afacere în domeniul agriculturii. Școala Profesională din orașul Nisporeni, cu suportul Programului  USAID “Agricultura Performantă în Moldova”, lansează Programul de start-up “STEP – Afaceri la cheie pentru viitori antreprenor” destinat absolvenților și elevilor de la meseriile agricole. Programul prevede desfășurarea unei competiții de planuri de afaceri în domeniul producerii căpșunelor.

La concurs pot participa elevii din cadrul școlii profesionale, la meseriile agricole din ultimul an de studii, sau absolvenții ȘP or. Nisporeni, care au absolvit instituția în anii 2019, 2020 sau 2021. Vor fi eligibili tinerii cu media minimă de absolvire de 7,5.
Câștigătorii Programului de start-up “STEP – Afaceri la cheie pentru viitori antreprenor” vor beneficia gratuit, din partea școlii de material săditor de căpșun (5 000 de stoloni), consultanță din partea consultanților naționali în lansarea activității, servicii mecanizate din partea ȘP or. Nisporeni pentru pregătirea terenului, pentru înființarea unei plantații de căpșuni cu suprafața de 0.1 ha.
Dosarul de participare la Programul de start-up “STEP – Afaceri la cheie pentru viitori antreprenor” trebuie să conțină următoarele acte:
 1. Formularul de aplicare
 2. Copia Buletinului de identitate a solicitantului
 3. Copia extrasului din borderoul cu note a solicitantului
 4. Planul de afaceri
 5. Declarația privind veridicitatea și acordul privind procesarea datelor cu caracter personal
 6. Confirmarea că aplicatul dispune de teren agricol cu suprafața minimă 0,1 ha. (act de proprietate, contract de comodat/arendă).
Tinerii pot depune dosarul până pe data de 15 Aprilie, ora 17:00, on-line, pe adresa electronică  sp_nisporeni@mail.ru, sau fizic la ȘP or. Nisporeni (în atenția dnei director Valentina Nastasiu). Pentru a accesa formularele necesare, structura planului de afaceri, exemplul unui plan financiar poate fi accesat următorul link: https://drive.google.com/drive/folders/17HyrHl2Hd_nTVisKexRkMy9rVSsFBb34?ths=true
Câștigătorii concursului “STEP – Afaceri la cheie pentru viitori antreprenor”  vor fi selectați conform următoarelor criterii:
 • Plan de afaceri bine structurat – 30%
 • Sustenabilitatea afacerii pe termen lung – 30%
 • Media mai mare de 7,5 – 20%
 • Dorința și perseverența aplicantului – 5%
 • Posibilitatea de a cofinanța sau contribui cu mijloace de producere la dezvoltarea afacerii – 10%
 • Promovarea meseriei – 5%.
Pentru a facilita accesul doritorilor la programul “STEP – Afaceri la cheie pentru viitori antreprenor”, va fi organizată o sesiune de întrebări/răspunsuri privind completarea dosarului de aplicare. Ziua și ora sesiunii va fi anunțată suplimentar pe pagina de Facebook a ȘP or. Nisporeni.
 

SUPORT FINANCIAR PENTRU ELEVI, LA LANSAREA UNEI AFACERI ÎN AGRICULTURĂ

SUPORT FINANCIAR PENTRU ELEVI, LA LANSAREA UNEI AFACERI ÎN AGRICULTURĂ

SUPORT FINANCIAR PENTRU ELEVI, LA LANSAREA UNEI AFACERI ÎN AGRICULTURĂ

loading ...