SUSPENDAȚI PENTRU CĂ VINDEAU PRODUSE ALIMENTARE CU TERMEN EXPIRAT

24 feb 2023
Patru operatori din domeniul alimentar au fost suspendați în urma controalelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din luna februarie 2023.

Inspectorii din cadrul aparatului central al Agenției, în comun cu direcțiile teritoriale pentru siguranța alimentelor, au efectuat 879 de controale oficiale, planificate și inopinate, în sectorul produselor alimentare de origine animală și nonanimală.
 
În timpul controalelor efectuate s-au prelevat probe pentru efectuarea încercărilor de laborator în cadrul Programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine animală și nonanimală, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise, inclusiv prezența reziduurilor de pesticide și nitrați. Totodată au fost verificate respectarea legislației ce ține de informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

În urma verificărilor ANSA, au fost depistate mai multe neconformități:
 • încălcarea regulamentelor sanitare;
 • comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat;
 • comercializarea produselor alimentare cu marcarea neconformă/incompletă;
 • nerespectarea condițiilor de păstrare a produselor ușor perisabile;
 • neafișarea informației pentru consumatori (denumirea agentului economic, program de lucru);
 • lipsa trasabilității produselor;
 • lipsa controlului medical și a instruirii igienice a personalului angajat;
 • nerespectarea programului de lucru;
 • necorespunderea producţiei alcoolice la indicii fizico/chimici;
 • marcarea neconformă;
 • lipsa buletinelor de analiză la apă.
   Ca rezultat al controalelor oficiale au fost:
 • emise 230 de prescripții;
 • întocmite 115 procese-verbale cu privire la contravenție;
 • întocmite 11 planuri de remediere;
 • suspendate activități – 4, la operatori din domeniul alimentar.
 
În acest context, Agenția vine cu recomandarea de a procura produse alimentare doar din locuri autorizate/înregistrate de către Agenție.
 
Comercianții trebuie să dețină acte prin care să confirme calitatea produselor alimentare pe care le comercializează și, la solicitare, să le poată prezenta consumatorului.
 
În cazul în care se depistează produse alimentare neconforme sau abateri de la prevederile legislației pentru protecția consumatorului, cetățenii sunt îndemnați să depună petiție la Agenție, la nr. de telefon: 0(22) 26 46 43;
Linia Verde: 0 800 800 33;    Viber: 067675544.
loading ...