TEHNICĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE, ÎN LABORATOARELE UNIVERSITĂȚII AGRARE DE STAT DIN MOLDOVA

24 jun 2022
Studenții de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova vor desfășura lecțiile practice de horticultură în laboratoare moderne, dotate cu tehnică de ultimă generație.

În scopul sporirii calității activităților de formare profesională inițială și continuă, de cercetare și inovare în domeniul horticulturii, la UASM a avut loc inaugurarea Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole.

Valoarea investițiilor pentru laborator au constituit 470 de mii de euro, direcționate în reabilitarea și dotarea laboratorului de mașini și utilaje horticole de ultimă generație.

Lucrările de renovare au presupus reabilitarea a 900 m2 de încăperi existente cu înlocuirea geamurilor, montarea ușilor, porților automate, reabilitarea capitală a pardoselilor, sistemului pluvial, a rețelelor inginerești (încălzire, ventilare, rețele electrice și de iluminat, apeduct și canalizare) și dotarea cu sisteme moderne antifurt și anti incendiu.

În cadrul laboratorului, au fost create și echipate o sală modernă de studii pentru efectuare instruirilor teoretice și un atelier pentru executarea lucrărilor de mentenanță și reparație.

Anual, beneficiarii direcți ai investițiilor vor fi peste 300 de studenți și cadre didactice din cadrul UASM dar și circa 300 de agenți economici din sectorul horticol, interesați de școlarizări și instruiri de scurtă de durată ce țin de noutățile din domeniul tehnologiilor horticole.

În cadrul evenimentului de deschidere a Laboratorului de Mașini și Utilaje Horticole, în calitate de invitați de onoare au participat Secretarul de Stat al MAIA, Sergiu Gherciu, Adjunctul Șefului pentru cooperare a Delegației UE în Republica Moldova, Gintautas Baranauskas, Directorul oficiului BEI în Republica Moldova Alberto Carlei, care au remarcat că Laboratorul este cu siguranță un succes și va fi un mare exemplu de impact benefic pentru viitor asupra procesului de educare a următoarelor generații dar și asupra economiei reale a Republicii Moldova.

Laboratorul de Mașini și Utilaje Horticole reprezintă o parte componentă a Proiectului Investițional “Ameliorarea infrastructurii procesului educațional și cercetare la UASM în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”, valoarea totală a căruia se cifrează la 2 milioane de Euro. Banii sunt un împrumut acordat de către Banca Europeană de Investiții.
 
loading ...