TEHNOLOGIILE AVANSATE DE IRIGARE ȘI EXTINDEREA SUPRAFEŢELOR IRIGATE, DISCUTATE LA MAIA

29 mar 2022
Specialiștii din domeniu sunt de părere că ameninţările schimbărilor climatice afectează resursele de apă din Republica Moldova, atât cantitativ cât şi calitativ. Aceștia atrag atenția asupra necesității identificării unor noi proceduri tehnologice pentru utilizarea rațională a apelor și a unor recomandări practice pentru implementarea tehnologiilor avansate de irigare și crearea măsurilor ce ar facilita extinderea suprafeţelor irigate.

Premisele creării bazinelor de acumulare a apelor pluviale au fost discutate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul unei ședințe comune cu reprezentanți ai Ministerului Mediului, cu specialiști și proiectanți din domeniu. Discuțiile au fost inițiate din necesitatea asigurării accesului maxim al agricultorilor la resurse acvatice, pentru irigarea terenurilor agricole.

În cadrul ședinței, Secretarul de Stat al MAIA Vasile ȘARBAN a menționat: Disponibilitatea apei pentru irigare va facilita schimbări semnificative în structura culturilor cultivate. În acest context, reținerea resurselor de apă din precipitații și viituri (în special de primăvară), devine o prioritate pentru Republica Moldova.

Părțile consideră că, una din soluții ar fi construcția bazinelor de captare și stocare a apelor pluviale în rezultatul inundațiilor. Astfel, comunitățile rurale ar fi aprovizionate cu apă atunci când se atestă o creştere a debitului şi cotei de nivel a apei pe un curs de apă, în urma precipitaţiilor abundente sau topirii zăpezii.

Totodată, o altă soluție propusă pentru atenuarea riscului de inundaţii, este stocarea apelor pluviale și utilizarea acesteia la irigarea terenurilor agricole.

TEHNOLOGIILE AVANSATE DE IRIGARE ȘI EXTINDEREA SUPRAFEŢELOR IRIGATE, DISCUTATE LA MAIA

TEHNOLOGIILE AVANSATE DE IRIGARE ȘI EXTINDEREA SUPRAFEŢELOR IRIGATE, DISCUTATE LA MAIA

TEHNOLOGIILE AVANSATE DE IRIGARE ȘI EXTINDEREA SUPRAFEŢELOR IRIGATE, DISCUTATE LA MAIA

loading ...