UNDE ESTE INTERZIS PESCUITUL PE TOT PARCURSUL ANULUI

08 feb 2022

Deținătorii de permis de pescuit sportiv, amator și de agrement care vor să practice pescuitul pe timp de iarnă trebuie să respecte Normele de Securitate.
Agenția de Mediu informează despre regulile și normele de Securitate în timpul practicării pescuitului pe timp de iarnă, de pe gheață, la obiectivele acvatice piscicole naturale pe întreg teritoriul țării.

Agenția de Mediu atenționează, că în conformitate cu art.40 alin. (1) din Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura ESTE INTERZIS PESCUITUL PE TOT PARCURSUL ANULUI:
 • La 100 m în amonte şi în aval de podurile de peste fluviul Nistru şi râul Prut;
 • La gura de vărsare în râul Prut a afluenţilor Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gîrla Mare, Delia, Nîrnova, Lăpuşna, Sărata, Tigheci; la gura de vărsare în fluviul Nistru a afluenţilor Ciorna, Răut, Ichel, Bîc, Botna pe o distanţă de 500 m de ambele părţi ale gurilor şi pe cursul acestor afluenţi pe o distanţă de 500 m de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe cursul apei pe o distanţă de 500 m de la ramificaţie;
 • În golful Goieni;
 • În lacul Beleu;
 • În fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe o distanţă de 1 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari pe o distanţă de 300 m în aval;
 • În lunca Ohrincea a râului Răut;
 • În canalul de evacuare al Centralei Termoelectrice din Moldova, în lacul de acumulare Cuciurgan la o distanţă de 500 m spre nord şi sud de la confluenţă şi de 300 m în largul lacului;
 • În albia veche a râului Prut de la barajul Nodului Hidrotehnic Costeşti–Stînca până la confluenţă cu albia principală;
 • În râul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m în amonte de barajul Nodului Hidrotehnic Costeşti–Stînca;
 • În fluviul Nistru pe sectorul în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la km 362;
 • În fluviul Nistru şi râul Prut pe sectoarele de 100 m în amonte şi în aval dela gurile canalelor de alimentare a bălţilor şi lacurilor;
 • În fluviul Dunărea în limitele teritoriale ale Republicii Moldova.
 

UNDE ESTE INTERZIS PESCUITUL PE TOT PARCURSUL ANULUI

UNDE ESTE INTERZIS PESCUITUL PE TOT PARCURSUL ANULUI

UNDE ESTE INTERZIS PESCUITUL PE TOT PARCURSUL ANULUI

loading ...