VINDE ENERGIE VERDE ÎN REȚEA LA UN TARIF GARANTAT. Accesează ghidul lansat de AEE și află cum o poți face

05 jan 2022

Agenția pentru Eficiență Energetică lansează ghidul ,,Vrei să vinzi energie verde în rețea la un tarif garantat?”. Materialul informativ este un bun instrument pentru a aduce la cunoștință cetățenilor Republicii Moldova cu etapele și termenii ce vizează schema de sprijin – tarif fix.
 
,,Sursele regenerabile de energie sunt o alternativă nepoluantă pentru combustibilii fosili în producția de energie electrică. Statele lumii, inclusiv țara noastră, s-au angajat să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin introducerea politicilor de susținere a producerii energiei din surse regenerabile. Prin schema de sprijin – tarif fix, R. Moldova oferă tuturor posibilitatea să producă propria energie, să genereze venituri și să contribuie la reducerea dioxidului de carbon din atmosferă. Statul nostru trebuie să întreprindă acțiuni în vederea confirmării și conștientizării importanței reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a reducerii impactului sectorului energetic asupra mediului, a angajamentelor asumate față de cetățeni pentru asigurarea unei dezvoltări durabile prin cele trei elemente ale conceptului de dezvoltare durabilă: mediul înconjurător, societatea, economia”, a menționat directorul AEE, Alexandru Ciudin.
 
Vedeți link-urile de mai jos pentru a accesa ghidul în limba română, rusă și engleză:
 
https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/RO_Ghid%20GEEF_web_.pdf
 
https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/RU_Ghid%20GEEF_web_.pdf

 
https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/EN_Ghid%20GEEF_web_.pdf
 

AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

VINDE ENERGIE VERDE ÎN REȚEA LA UN TARIF GARANTAT. Accesează ghidul lansat de AEE și află cum o poți face

VINDE ENERGIE VERDE ÎN REȚEA LA UN TARIF GARANTAT

Accesează ghidul lansat de AEE și află cum o poți face

VINDE ENERGIE VERDE ÎN REȚEA LA UN TARIF GARANTAT. Accesează ghidul lansat de AEE și află cum o poți face

loading ...