VINDEAU PRODUSELE SOCIAL-IMPORTANTE MAI SCUMP DECÂT PREVEDE LEGEA

06 jun 2022
Au încălcat regulmentul de formare a prețurilor la produsele social-importante, nu au declarat cantitatea reală a stocurilor de produse și nu au indicat în facturi mărimea adaosului comercial, sunt încălcări ale agenților economici, depistate de FISC.

Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul perioadei ianuarie – mai 2022, în scopul stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare, în partea ce vizează respectarea formării prețurilor de comercializare pe piața internă a produselor social-importante, a întreprins următoarele acțiuni:
 
  • 303 controale fiscale prin metoda verificării operative, la contribuabilii care desfășoară comerț cu amănuntul în unități comerciale;
  • 19 controale prin metoda verificării faptice, cu scopul inventarierii stocului de mărfuri depozitat în spațiile de păstrare (depozite/ depozite comerciale) pentru care modul de formare a prețului este reglementat de către stat;
  • 12 controale prin metoda verificării parțiale/totale.
În rezultatul acestor controale s-au constatat următoarele:
 
  • încălcarea Regulamentului de formare a prețurilor la produsele social-importante prin depășirea adaosului comercial în cazul a 4 agenți economici;
  • devieri între valoarea stocurilor înregistrată conform evidenței contabile și valoarea stocurilor real existente în cazul a 5 agenți economici, fiind stabilit surplus în sumă totală de 7 635 774,66 lei și lipsuri în sumă totală de 2 748 217,55 lei.
  • depășirea adaosului comercial la vânzarea produselor social-importante în cazul a 3 agenți economici, fiind calculat venit ilicit în sumă totală de 682 520 lei;
  • indicarea eronată sau neindicarea în facturile fiscale a mărimii adaosului comercial cumulativ aplicat pentru o unitate, fixat de producător sau a prețului de procurare în cazul a 4 agenți economici, valoarea totală a mărfurilor social-importante livrate, conform facturilor fiscale eronat completate constituind 76 624 786,12 lei.
La 9 agenți economici importatori de produse social-importante au fost instituite posturi fiscale în scopul stabilirii modului de respectare a legislației în vigoare, în partea ce vizează respectarea formării prețurilor de comercializare pe piața internă a produselor social-importante.

Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a prețului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător/ importator şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, se sancționează cu amendă în mărime de până la 10% din valoarea tranzacției cu mărfuri social-importante. În cazul stabilirii venitului ilicit, prin exagerarea costului producției/ prețului de vânzare/ adaosului comercial, se calculează amendă în mărime de 100% din suma venitului stabilit.
loading ...