AVANTAJELE ASOLAMENTULUI RAŢIONAL

22 feb 2022
Asolamentul constă în amplasarea şi succesiunea unei diversităţi de culturi agricole. Însoţit de un sistem tehnologic optimizat, asigură creşterea producţiei şi ameliorarea fertilităţii solului.
Odată cu rotaţia culturilor se asigură şi rotaţia lucrărilor solului, a îngrăşămintelor şi a erbicidelor. Faţă de asolamentele stabile care existau în perioada economiei planificate, acum avem asolamente elastice, corespunzătoare economiei de piaţă şi schimbărilor climatice.

 Iată care sunt principalele avantaje ale asolamentului raţional!

 1. Îngrăşăminte mai eficiente
Valorifică eficient îngrăşămintele aplicate. Cultura de grâu, de exemplu, realizează 3,7 kg grâu în monocultură, 7 kg grâu în rotaţia de doi ani şi 13,5 kg grâu în rotaţia de patru ani, dintr-un singur kg de azot!
2. Spor de producţie de 167%!
Asolamentul asigură sporuri de producţie fără cheltuieli suplimentare. Astfel, producţia de grâu în monoculturi a fost de 100%, în rotaţia de 2 ani 148%, în rotaţie de 3 ani 158% şi în rotaţie de 4 ani 167%.
3. Reduce gradul de îmburuienare
La recoltarea grâului s-au găsit: 416 buruieni/mp în monocultură, 134 buruieni/mp în rotaţie de doi ani şi 68 buruieni/mp în rotaţie de trei ani!
4. Reduce atacul de fitopatogeni
Atacul de fusarioză la grâu a fost de 20% în monocultură şi 9% în rotaţie de trei ani, iar atacul de Sclerotinia la floarea-soarelui a fost de 45% în monocultură şi 14% în rotaţie de patru ani!
5. Reduce atacul de dăunători
Urmărind atacul de Tanymecus la sfecla de zahăr, acesta a fost de 42% în rotaţie de doi ani şi de 0,6% în rotaţie de 4 ani!
6. Cu 30-50% mai puţin azot
Reduce necesarul de îngrăşăminte cu azot cu 30-50%, datorită prezenţei culturilor leguminoase precum şi cantităţilor de resturi vegetale care prin descompunere eliberează azot.
7. Mai puţin fosfor şi potasiu
Reduce necesarul de îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu cu 20-40% datorită multiplelor culturi din asolament care au însuşirea ca, prin rădăcinile lor să solubilizeze compuşii cu fosfor şi potasiu greu solubile din sol. Totodată, CO2 rezultat din descompunerea materiei organice şi din respiraţia rădăcinilor în amestec cu apa formează acidul carbonic, cu proprietăţi de solubilizare.
8. Reduce necesarul de pesticide
Deoarece asolamentul asigură reducerea gradului de îmburuienare precum şi gradul de atac al agenţilor fitopatogeni şi al dăunătorilor, necesarul de pesticide se va reduce cu 40-50%.
9. Asolamentul reduce poluarea
Poluarea este mult redusă ca urmare a reducerii cantităţilor de îngrăşăminte chimice şi a pesticidelor aplicate în cultură.
10. Mai puţine costuri la hectar!
Asolamentul reduce cheltuielile de producţie pentru că se reduc cantităţile de inputuri necesare procesului de producţie.
11. Creşte porozitatea de aeraţie
Se îmbunătăţesc însuşirile fizice ale solului prin faptul că densitatea aparentă scade de la 1,41 g/cm3 la 1,25 g/cm3 în rotaţia de 2 ani, după sola înierbată, iar porozitatea de aeraţie creşte de la 12,67% în rotaţia de doi ani la 18,34%, după trifoi.
12. Creşte fertilitatea solului
Asolamentul raţional conduce la ameliorarea fertilităţii solului, prin: îmbogăţirea cu azot, fosfor şi potasiu, prin îmbunătăţirea porozităţii, prin îmbogăţirea în materie organică din resturi vegetale, printr-o activitate biologică intensă producătoare de humus şi nutrienţi.
13. Reduce eroziunea solului
Reduce sau anulează fenomenul de eroziune prin prezenţa solei cu ierburi perene, a solului cu structură glomerulară stabilă care asigură o bună permeabilitate şi infiltrare a apei, evitând fenomenul de scurgere a apei la suprafaţa solului, care provoacă eroziune.
14. Conservarea apei în sol
Gradul ridicat de afânare a solului, cu densitate aparentă de 1,20-1,25 g/cm3 şi structura glomerulară stabilă asigură un nivel ridicat de infiltrare a apei în sol, astfel încât să nu se piardă nimic din precipitaţiile căzute. Totodată, aceste însuşiri ale solului asigură şi o bună conservare a apei, astfel încât să reducă la minim pierderile prin evaporare.
15. Eficientizarea lucrărilor
Multitudinea de culturi din asolament, de toamnă şi de primăvară, cu perioade de vegetaţie diferite, soiuri şi hibrizi diferiţi, asigură o eşalonare a lucrărilor şi reduce necesarul de maşini. De exemplu, cu o singură combină se asigură recoltarea rapiţei în iunie, a cerealelor păioase în iulie, a florii soarelui în august şi a porumbului şi sorgului în septembrie-octombrie!
16. Eşalonarea surselor de venit
Asolamentul asigură eşalonarea volumului de transport şi a surselor de venit ca urmare a recoltării culturilor în diferite etape ale anului.
17. Conform cu cerinţele F2F
Răspunde cerinţelor legislative ale "Green Deal" (Farm to Fork) privind protecţia mediului şi reducerea necesarului de pesticide cu 50% şi de îngrăşăminte chimice cu 20%, menţinând totodată şi biodiversitatea. 

Se apreciază că asolamentul este stâlpul planului de organizare gospodărească, dar gospodarul nu trebuie să fie sclavul asolamentului!

sursa:revista-ferma.ro

 
loading ...