CARE SOIURI DE GRÂU ȘI ORZ AU DAT CELE MAI BUNE REZULTATE ANUL ACESTA?

18 aug 2023
Soiurile de grâu și orz de toamnă create la ICCC „Selecția” demonstrează ani la rând un potențial de producție și competitiv înalt în raport cu cele de import. În consecință, pe terenurile agricole din gestiunea institutului sunt produse cantități considerabile de semințe de grâu de toamnă de calitate biologică înaltă de soiurile create mai demult: Meleag, Talisman, Savant, Numitor, Aport, iar din cele mai noi: Tiras, Simbol, Odor, Rândunica etc.
 
Cât privește orzul de toamnă, sunt produse semințe pentru astfel de soiuri ca: Radana, Auriu, Scânteia, Excelent, iar din cele mai noi - Tezaur.
 
Unul din soiurile cu potențial înalt de producție este Meleag, care servește și ca martor la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor, dar și pentru toate soiurile create la ICCC „Selecția” în ultimii ani. El face parte din ecotipul de soiuri semiintensive. În acest an, producția de boabe a acestuia în testarea comparativă a soiurilor omologate și de perspectivă de grâu comun de toamnă, pe câmpul comparativ de concurs, la amplasarea după borceag de primăvară, a constituit 6,05 t/ha.
 
Acest nivel de producție a fost depășit de soiurile Tiras și Odor, cu 0,03 și, corespunzător, 0,43 t/ha. Conținutul de gluten a variat de la 22,2 până la 25,2%, iar indicele IDK - de la 53 la 79. Același nivel de producție ca și Meleag a fost asigurat de mai noul soi Rândunica, din ecotipul soiurilor intensive, la amplasarea după borceag de primăvară.
 
În același timp, soiurile Odor și Rândunica au demonstrat cel mai înalt nivel de producție, de 6,34 și, corespunzător, 6,10 t/ha, în condițiile anului 2023 într-o experiență cu testarea demonstrativă în producere. Conținutul de gluten a variat de la 19 până la 22,1%, iar IDK - de la 83 până la 96.
 
În aceeași experiență au fost testate o serie de soiuri de origine străină (Rusia, Ucraina, România, Germania, Austria). Dintre acestea, s-a evidențiat Amandus (Austria), care a asigurat 6,37 t/ha, ceea ce a fost la același nivel cu soiul Odor, de selecție autohtonă. Un potențial de producție relativ înalt au demontrat soiurile Sila și Grom (Krasnodar, Rusia), care au asigurat o producție de 6,27 și, corespunzător, 6,16 t/ha.
 
În ultimul timp, rezultate promițătoare demonstrează soiurile din România (de la Fundulea și Turda), care au cedat Odor cu 0,8-1,0 tonă/ha. Soiurile ucrainene au cedat cu 0,5 t/ha, iar cele europene - cu 0,71 t/ha. În general, potențialul soiurilor europene este destul de înalt în anii cu condiții climaterice favorabile, dar scade brusc în anii secetoși.
 
Într-o experiență cu durata medie de trei ani de testare a soiurilor autohtone de grâu de toamnă și de altă origine în ceea ce privește producerea ecologică, cele mai roditoare s-au dovedit a fi Tiras și Aport - 6,06 și, corespunzător, 6,25 t/ha. Diferențele de productivitate față de martor (soiul Meleag) au constituit 0,12 t/ha (102%) și 0,31 t/ha (105%). Totodată, soiurile din Romania au cedat față de martor cu 0,1-0,3 t/ha, iar cele din Rusia (Krasnodar) - cu 0,28 t/ha.
 
Pentru anul 2023, în aceeași experiență cu testarea ecologică s-au evidențiat soiurile Tiras, Savant și Simbol. Sporul de producție față de Meleag a constituit 0,54 t/ha (110%); 0,67 t/ha (112%) și 1,07 t/ha (119%).
 
Soiurile străine, din România, Rusia și Europa, nu le-au depășit după nivelul de producție pe cele autohtone.
 
În ce privește orzul de toamnă, productivitatea medie a soiurilor autohtone pentru 2019-2023 denotă un spor în mărime de 0,36 t/ha față de cele din Ucraina (Dostoinîi și Deveatîi val) și 0,33 t/ha față de cele din Rusia (Krasnodar) - Dobrînea, Fiodor, Condrat. Producția medie pentru soiurile autohtone a constituit 4,41 t/ha.
 
În 2023, producția soiurilor de orz de toamnă pe câmpurile experimentale ale ICCC „Selecția” a constituit 5,27 t/ha. Sporul de producție la soiurile autohtone (Excelent, Radana, Scânteia, Auriu) față de cele străine din Rusia și Ucraina a fost de 0,55 t/ha.
 
Analiza rezultatelor tuturor testărilor realizate de ICCC „Selecția” atât la institut, cât și în diferite zone ale Republicii Moldova, demonstrează că soiurile autohtone nu cedează celor străine, ba chiar tolerează mai bine condițiile de secetă, iar prețul de achiziție a semințelor e de câteva ori mai competitiv.
 
loading ...