CUM SE FAC TĂIERILE LA CAIS ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTA POMILOR ȘI SOI

01 mar 2023
Caisul tânăr realizează creşteri viguroase şi lăstarii de prelungire a şarpantelor depăşesc frecvent lungimea de 1 m şi formează 1-2 generaţii de lăstari anticipaţi. Caisul fructifică pe ramuri buchet şi ramuri mixte lungi. Ramurile mijlocii şi scurte sunt puţin productive.

Caisul este o specie cu lemn fragil şi pentru consolidarea scheletului se recomandă coroana piramidă neetajată la care primele ramuri de schelet să fie dirigate pe direcţia rândului.

La pomii tineri ramurile mixte se scurtează la 1/3-1/4 din lungime când au peste 60 cm. Pentru normarea încărcăturii de rod se suprimă ramurile înserate pe laturile superioare şi inferioare ale şarpantelor şi subşarpantelor. Soiurile ce fructifică preponderent pe buchete de mai ramurile mixte se scurtează la 40-45 cm pentru o mai bună ramificare. Dacă lungimea este mai mică de 40 cm ramurile se supun unor răriri.

După 4-5 fructificări ramurile de rod se epuizează, vigoarea de creştere a pomilor scade, centrul coroanei se degarniseşte şi începe rodirea periodică. Pentru evitarea acestui fenomen şi menţinerea pomilor într-o stare fiziologic activă tăierea se face în funcţie de tipul de fructificare.

La soiurile cu rodire preponderentă pe ramuri mixte se scurtează 1/3 din ramurile de semischelet în lemn de 2-3 ani deasupra unei ramuri bine dezvoltate şi cu poziţia favorabilă pentru reluarea procesului de creştere. Dacă aceste ramificări lipsesc tăierea ramurilor se efectuează la un cep de 5-10 cm. ramurile mai în vârstă de 4 ani se suprimă înlocuindu-se cu noi ramuri anuale prezente în apropierea lor. Ramurile mixte din coroană se răresc la 12-15 cm şi se scurtează la 60 cm când depăşesc lungimea de 70 cm.

Pentru soiurile ce fructifică pe buchetele de mai, acestea din urmă se răresc la 8-10 cm prin suprimarea celor mai bătrâne de 5 ani. Ramurile de semischelet se scurtează în lemn de 4 ani deasupra unei ramificări sau la un cep de 10-15 cm. în felul dat pe parcursul la 4 ani se realizează o reînnoire totală a formaţiunilor de rod. Ramurile mixte de vigoare mijlocie se răresc la 15-20 cm şi nu se scurtează.

În cazul degerării a 50-60% din mugurii de rod de pe ramurile mixte producţia de fructe nu se diminuează, fiindcă se realizează o normare naturală a rodului. Indiferent de lung:mei ramurilor mixte, ele nu se scurtează.
Mai trebuie de avut în consideraţie că mugurii de rod de pe ramurile anticipate şi de pe valul al doilea de creştere al ramurilor anuale lungi sînt mai rezistenţi la ger şi, fiindcă înfloresc mai târziu, scapă de brume. De aceea, ramurile anticipate suficient de viguroase se lasă întregi, dar se răresc la 15-20 cm.

Cînd şarpantele se degarnisesc şi ramurile anuale amplasate în partea lor bazală sînt puţine şi scurte, atunci, avînd în vedere capacitatea mare de regenerare din muguri dorminzi, se răreşte coroana în partea superioară, permiţînd astfel energiei solare să pătrundă în partea ei inferioară, pentru a provoca pornirea mugurilor dorminzi în vegetaţie. Tot în vederea regarnisirii scheletului, la suprimarea unei ramuri anuale sau de semischelet, tăierea se face cu 1-5 mm deasupra inelului. Din mugurii dorminzi de pe cepurile lăsate apar lăstari viguroşi.

Când lungimea ramurilor anuale nu depăşeşte 15-20 cm şi recolta scade evident se aplică tăierile de reîntinerire care constau în reducţia ramurilor de schelet şi semischelet pe lemn de 4-5 ani.

Bibliografie: TĂIERILE LA SÂMBUROASE. C. Dadu, doctor habilitat în ştiinţe agricole, conferenţiar.
 
loading ...