ALINIEREA VINĂRIILOR LA STANDARDUL DE SUSTENABILITATE FAIR-AND-GREEN

15 dec 2022
Sectorul vitivinicol din Republica Moldova dispune de potențial sporit pentru a deveni sustenabil și a demonstra grijă față de natură, om și societate. Cel puțin asta arată datele raportului de evaluare a gradului de aliniere a cramelor moldovenești la standardul de sustenabilitate Fair-and-Green, prezentat în cadrul atelierului de lucru „Vinul Moldovei pe calea sustenabilității”, desfășurat pe 14 decembrie de către Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova.

Potrivit experților, alinierea vinăriilor la standardul de sustenabilitate asigură îmbunătățirea managementului cramelor și a tehnologiilor de producere, protecția mediului și trecerea la un model de economie circulară, dar și facilitează accesul și comercializarea vinului îmbuteliat în rețelele comerciale internaționale.

Evaluarea gradului de aliniere a vinăriilor din Moldova la standardele de sustenabilitate „Fair-and-Green” a fost efectuată de o companie internațională pe parcursul anului 2022 în cadrul proiectului pilot „Vinul Moldovei Sustenabil”, realizat de ONVV cu sprijinul USAID Moldova.

Proiectul pilot  a inclus șase vinării (mici, medii și mari), evaluate conform celor 150 de criterii ale Codului de Sustenabilitate a Vinurilor, ce se referă la practicile privind protecția mediului, protejarea biodiversității și a resurselor naturale, responsabilitatea socială, politicile de personal și angajamentele sociale, conservarea și promovarea patrimoniului și peisajelor culturale.

Pentru a susține eforturile vinăriilor din Moldova de a se alinia standardelor de sustenabilitate, ONVV și asociațiile de producători de vinuri, cu sprijinul USAID, vor continua în 2023 promovarea principiilor sustenabilității prin lansarea unui program complex cu genericul ”Programul Vinul Sustenabil”, cu scopul final de a certifica vinurile îmbuteliate destinate exportului pe piața Uniunii Europene drept „vinuri sustenabile”.

Vasile Luca, directorul vinăriei Rădăcini, una din cramele supuse auditului de sustenabilitate în 2022, s-a arătat determinat să obțină certificarea sustenabilă, deoarece aceasta oferă vinăriei în primul rând beneficii economice urmare a optimizării consumului de resurse energetice și reducerii utilizării produselor de uz-fitosanitar, precum și beneficii de eficientizare a gestionării întreprinderii.

Sergiu Gherciu, Secretar de Stat, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a punctat în cadrul atelierului că asigurarea sustenabilității vinului este extrem de importantă în situația în care cererea pentru astfel de vinuri este în creștere pe piața internațională. Pentru a susține eforturile sectorului vitivinicol de a  depăși dificultățile prin care trece și de a se alinia la principiile sustenabile, ministerul a inițiat modificarea Regulamentului de subvenționare unde se va propune majorarea subvențiilor pentru acest sector.

Igor Spivacenco, Manager de proiect, USAID Moldova, a reconfirmat susținerea sectorului vitivinicol de către USAID, accentuând importanța alinierii la principiile de sustenabilitate, deoarece acestea se referă la întregul ecosistem al întreprinderii, de la aspectele economice la cele sociale. ”Implementarea acestor standarde sporește competitivitatea Vinului Moldovei, pentru că aceste standarde se regăsesc deja printre cerințele de export și în preferințele consumatorilor de vin”, a explicat Igor Spivacenco.

Determinarea vinificatorilor de a deveni sustenabili este actuală mai ales în condițiile în care reziliența industriei vitivinicole a fost afectată de embargourile impuse de Federația Rusă, criza pandemică, războiul din Ucraina, migrația din regiunile rurale, dar și schimbările climatice. Exportul vinurilor totuși, s-a dovedit rezilient, înregistrând  o descreștere de 12% în volum și doar 7% în valoare în primele 11 luni ale anului 2022, în timp ce anul 2021 a fost caracterizat de cea mai înaltă cifră de afaceri din ultimii 5 ani.
loading ...