CUM SE CREȘTE CRAPUL ÎN CAPTIVITATE. Model de fermă, tehnologia de creștere

14 dec 2022
Unde se amenajează o fermă de crap

Amenajările piscicole sistematice necesită terenuri întinse cu panta relativa mică, dar și în zona de coline, în albiile majore ale râurilor sau afluenții acestora.

Amenajările sistematice au nevoie de sursă de apă permanentă cu debit continuu și de preferință garvitaționale.

Amenajarea sistematică din punct de vedere al alimentării cu apă este posibil de realizat dacă aceasta este construită în aval de un lac de acumulare sau dacă prin realizarea unei rețineri în albia râurilor (stăvilare) se va obține diferența de nivel utilă între cota apei reținute la punctul de priză și cota maximă proiectată a apei în bazinele amenajării.

Vor fi preferate terenurile în pantă ușoară, care oferă posibilitatea scurgerii apei din bazine în condiții ușoare asigurându-se golirea tuturor bazinelor.

Cum se amenajează bazinele pentru crapi

Amenajările sistematice pentru producerea crapului trebui sa îndeplinească următoarele caracteristici:
 • să fie amplasate în afara albiei minore a apelor curgătoare;
 • alimentarea și evacuarea bazinelor este independentă pentru fiecare bazin;
 • reglarea nivelului apei sa se poate face după nevoile biologice și de exploatare ale fiecărui bazin în parte;
 • scurgerea completă a bazinelor este necesară anual toamna sau primăvara;
Model de fermă de crap

Ferma de producție – crap pentru consum: 10 ha cu ciclu de producție 1 an

– se poate realiza în aval de lacurile de acumulare din zona de șes pentru a asigura debit de apă continuu pe toată perioada ciclului de producție. Se poate realiza pe terenuri plane cu pante ușoare sau prin recompartimentarea unor iazuri pe râuri sau afluenți ai acestora.

1. Caracteristicile bazinelor de creștere (îngrășare)
 • suprafața acestora în creșterea intensivă a crapului propunem a fi între 1 ha și 4 ha, în funcție și de configurația terenului pe care se amplasează;
 • forma bazinelor: se recomandă forma dreptunghiulară;
 • adâncimea apei: 1 m la alimentare – 2 m la evacuare;
 • durata de alimentare: 5- 10 zile
 • evacuare 2- 3 zile
 • bazinele sunt prevăzute cu canale drenoare și groapă de pescuit.
În cazul în care producția de pește (crap) realizată nu poate fi valorificată toamna, bazinele de creștere, datorită adâncimilor de 2 m spre zona de evacuare, pot fi folosite și ca bazine de iernat.

Fiecare heleșteu are o gură de alimentare și o gură de evacuare (călugăr). În cazul când umplerea bazinelor de creștere nu este de debitul de primăvară, este recomandabil ca inundarea bazinelor de creștere să se facă treptat pentru dezvoltarea și valorificarea hranei naturale de către pești.

Fundul bazinelor trebuie astfel amenajat încât evacuarea apei să se realizeze complet. În acest scop, fundul acestora este prevăzut cu o rețea de canale pentru scurgerea apei către gura de evacuare a bazinului.
2. Tehnologia de creștere și îngrășare a crapului.

a) Pregătirea bazinelor de creștere

De regulă, bazinele de creștere a crapului în perioada de iarnă, sunt lăsate pe uscat, dacă producția de pește de consum a fost vândută din toamnă.

În perioada în care bazinele sunt pe uscat, se asigură repararea digurilor și a instalațiilor hidrotehnice (instalații de alimentare și evacuare a apei), se curăță bazinele de vegetație uscată, se întrețin canalele drenoare și gropile de pescuit.

Înainte de inundarea bazinelor de creștere, de regulă, în luna martie (prima decadă) se execută lucrările de mobilizare a solului ce constituie fundul bazinului, se aplică amendamentele de calciu, acestea în urma unor analize ale solului și se distribuie îngrășămintele organice sau minerale.

Se montează mesele de furajare 8-10 mese/h având în vedere densitatea la populare mare și pentru a evita creștrea peștelui pe mai multe categorii de greutăți. Inundarea bazinelor de creștere are loc în luna martie în 10 zile.

b) Popularea bazinelor de creștere

După tehnologia clasică, indiferent de ciclul de exploatare adoptat primăvara, de regulă, în ultima decadă a lunii martie sau prima decada a lunii aprilie, înainte ca pestele să caute activ hrana se trece treptat la popularea bazinelor de creștere.

Material de populare

Pentru ferma de creștere a crapului de consum cu suprafața de 10 ha de amenajare cu o producție de 6 t/ha din care 5 tone crap + 1 tonă sânger, necesarul de material de populare se calculează funcție de producția pe unitate de suprafață și de supraviețuirea pe timpul de creștere și de greutatea medie a peștelui la finele producției.

c) Furajarea

Pentru creșterea și îngrășarea crapului în sisteme intensive și superintensive furajele folosite sunt cu proteina 25-37% și lipide între 7-12 % sunt furaje granulate, extrudate distribuite sub formă uscată -furaje speciale pentru creșterea crapului.

Tehnicile de administrare a furajelor la pești sunt foarte variate, de la distribuirea manuală, până la utilizarea distribuitoarelor automate și a echipamentelor computerizate.

În funcție de caracteristicile tehnice, distribuitoarele automate pot fi de mai multe tipuri: mecanice, electromecanice și electronice. Factorul determinant în alegerea tipului de distribuitor este cel economic. Furajarea în acest sistem de amenajare (10 ha) se face zilnic și porționat în două rații întrucât densitatea este mare.

Furajele folosite în amenajările sistematice pentru creșterea crapului în sisteme intensive și superintensive au un coeficient de conversie de 1,5 kg furaje la 1 kg de pește obținut.

Necesar de furaje pentru ferma de 10 ha
 • Producția obținută : 50.000 kg crap
 • Material populare : 2778 kg crap
 • Diferența de creștere : 50.000- 2778= 47.222 kg
 • Coeficient de conversie – 1,5
 • Cantitate necesară de furaje: 47.222 kg x 1,5 kg furaje/ kg peste= 70.833 kg
Furajarea se face pe o perioadă de 180 zile/1 ciclu.

Cantitățile de furaje distribuite zilnic se stabilesc în funcție de dimensiunile materialului de populare, temperatura apei și de sporul de creștere planificat. Pentru fiecare tip de furaj folosit, există fișa tehnică de furajare care indică cantitatea de furaje folosite zilnic la 100 kg de pește în funcție de datele enumerate mai sus.

Pentru constatarea sporului de creștere la fiecare două săptămâni se efectuează pescuitul de control și în funcție de constatările făcute se intervine în modul de furajare.
e) Producții realizate

Pentru ferma de creștere a crapului în ferma de 10 ha în sistem intensiv sau superintensiv, producția obținută este de: 50.000 kg crap/buc 10.000 kg sânger 2 kg/buc.

Sursa: cartiagricole.ro
loading ...