FÂNUL DE LUCERNĂ – METODE DE PREPARARE. Cum îl includem în rația animalelor?

03 jul 2023
Producerea fânului de lucernă se realizează prin uscarea acesteia la începutul înfloririi, pentru un aport ridicat în proteină. Odată cu avansarea în vegetaţie, scade conţinutul în proteină şi creşte conţinutul în celuloză.

Metode de uscare a lucernei

Uscarea se poate efectua: la soare (uscarea naturală), prin diferite procedee tehnice (artificială) sau combinat.
  • Uscarea naturală se poate face: pe sol, în brazde, pe suporţi, 300-600 bucăţi la hectar, capre piramidale 30-40 bucăţi la hectar sau garduri suedeze 80-100 m/ha.
Uscarea combinată se face astfel: furajul se menţine pe sol până la o umiditate de 35-40%, după care se balotează sau se transportă ca atare şi se realizează şirele. Uscarea se continuă cu ventilatoare cu aer rece până la un conţinut de 16-17% apă.
  • Uscarea artificială (deshidratarea) se practică pentru obţinerea granulelor sau a făinii de lucernă. Se realizează în staţii de deshidratare a furajelor verzi.
La prepararea fânului trebuie să se aibă în vedere reducerea pierderilor de substanţe nutritive care, în cazul unei uscări normale sunt de circa 20% la SU, 25% la valoarea energetică şi 30% la proteina digestibilă.


 
Bun pentru toate speciile!
  1. Fânul de lucernă poate fi consumat de toate categoriile de rumegătoare: vaci în medie 6-8 kg; tauri de reproducţie 8-10 kg; tineret taurin peste 12 luni 3-5 kg; tineret taurin 6-12 luni 2-3 kg; tineret 0-16 luni 1-2 kg; oi 1-1,5 kg; berbeci 1,5-2 kg; tineret ovin 0,5-1 kg.
  2. Fânul de lucernă poate fi administrat şi la păsări şi porci, sub forma făinii de lucernă. Aceasta se obţine prin măcinarea fânului şi se încorporează în amestecul de concentrate sau furajul combinat, după caz. Din cauza conţinutului ridicat de celuloză, folosirea lui în hrana monogastricelor este limitată. Se utilizează astfel: 5-8% la scroafe în lactaţie, 2-4% la scroafele în gestaţie, 2-3% la păsări.
  3. La puii de carne, făina de lucernă se încorporează în furajul combinat în proporţie de 1-2%, în ultima perioadă de creştere, pentru îmbunătăţirea calităţii comerciale a carcaselor.
  4. La raţele adulte făină de lucernă se poate încorpora în proporţie de 5-10% iar gâştele pot consuma 100-150 g făină de lucernă pe zi.
loading ...