INCUBAREA OUĂLOR DE CURCĂ: Particularități, recomandări

23 mai 2024
Transportul ouălor de curcă de la fermele de reproducție la stația de incubație trebuie efectuat cât mai rapid, deoarece ovogeneza la această specie își găsește condiții de manifestare la temperaturi ambientale de numai +210C. În stația de incubație, ouăle se recepționează pe loturi de reproducție și pe categorii de calitate, după care se dezinfectează prin fumegare, în aceleași condiții ca și ouăle de găină.
 
După sortarea și apoi așezarea ouălor pe sitele de incubație, se procedează la tratarea lor cu soluții de spălare și decontaminante, prin operațiunea de sanitație. Ouăle tratate sunt stocate în încăperi special amenajate, unde nivelurile de temperatură și umiditate se ajustează în funcție de durata de păstrare.

 Cele mai bune rezultate la incubație se obțin atunci când durata perioadei de stocaj nu depășește 3-4 zile.
 
Preincubarea ouălor de curcă se face la temperatura de +280C și umiditatea relativă a aerului de 75%, timp de 10-12 ore; în prealabil, sunt tratate cu antibiotice (deeping), prin metoda diferenței de presiune sau prin injectare.
 
În incubator trebuie asigurată o temperatură de +99,5÷+99,70F (+37,5÷+37,61oC) și o umiditate relativă a aerului de 82oF, 84oF și respectiv, de 86oF; ouăle se întorc din două în două ore, sub un unghi de 450.
 
În ziua a 26-a de incubație se efectuează transferul ouălor în eclozionator, unde temperatura trebuie să fie de +98÷+98,250F (+36,6÷+36,8oC), iar umiditatea relativă a aerului de 82oF în primele opt ore, de 870F în următoarele opt ore și de 920F în restul perioadei, adică până la terminarea ecloziunii; ouăle nu se mai întorc.
 
Săptămânal, în fiecare aparat I.V.-60 se introduc câte 9.000 ouă, capacitatea totală a acestui tip de incubator fiind de aproximativ 36.000 ouă. Au loc ecloziuni săptămânale, însumând în jur de 6.000 pui de o zi pe aparat.
 
În situația în care incubarea ouălor de curcă se face în incubatoare de suprafață, deci la nivelul fermelor de selecție și hibridare, schema de lucru este modificată față de cea utilizată în aparatele de volum (tab. 59).

O soluție de îmbunătățire a performanțelor în incubația ouălor de curcă o reprezintă utilizarea principiului de lucru “al in-all out”, metodă care a dat rezultate foarte bune.
 
loading ...