GESTIONAREA APELOR ÎN GOSPODĂRIILE AGRICOLE, ADAPTATĂ LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

29 mai 2023
Republica Moldova este expusă frecvent unui risc sporit de secete și fenomene climatice extreme, care sau accentuat în ultimele decenii datorită schimbărilor climatice globale și regionale. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, cel puțin 7 ani au fost cu secete devastatoare şi severe care au afectat între 50-75% din teritoriul țării şi au compromis între 40-70% producțiile culturilor agricole. Secetele au un impact negativ asupra sectorului agricol, cu o scădere semnificativă a productivității agricole, scăderea calității produselor agricole și o incidență mai frecventă a dăunătorilor și bolilor.
 

Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)

În acest context, datorită acordului de finanțare încheiat între Guvernul Republicii Moldovei și Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD), prin intermediul Unității Consolidate de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD) se implementează Proiectul „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”. Proiectul are ca scop stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei prin investiții şi intervențiile complementare în zonele mai vulnerabile și defavorizate la climă din toată țara.

Oportunitățile oferite de Programele de finanțare IFAD vin să completeze eforturile Guvernului Republicii Moldova şi ale Administrațiilor Publice Locale de ordinul II de a asigura surse de investiții pentru dezvoltarea afacerilor rurale, crearea de noi locuri de muncă, producerea şi procesarea culturilor cu valoarea adăugată înaltă.Astfel, Start la Campania de informare a Componentei Proiectului TRTP: „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole” a fost dat în r. Orhei la data de 10 martie 2023, cu încheierea în r. Criuleni la data de 18 mai 2023, de către Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA). Campania s-a desfășurat cu suportul Unității Consolidate de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) şi Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).

Componenta nominalizată a proiectului are ca obiectiv consolidarea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice prin încurajarea adoptării unor tehnologii de irigare la scară mică, cu o abordare inteligentă din punctul de vedere al climei şi de economisire a surselor de apă.
 

Granturi pentru sisteme de irigare

UCIP IFAD, prin Fondul de Adaptare, va oferi sprijin şi granturi grupelor de producători şi micilor fermieri cu terenuri de până la 10 ha (deținute și cultivate). Suportul se va oferi pentru investiții în infrastructura de irigare și scheme de irigare la scară mică, conectate la Sistemele Centrale de Irigare (SCI), existente în cadrul Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), a sistemelor funcționale din cadrul Agenției „Apele Moldovei” sau la sursele de apă ale comunității locale. De asemenea, se va susține inclusiv dezvoltarea de loturi demonstrative, programe de formare a formatorilor, instruire și servicii de extensiune.

Implementarea componentei proiectului nominalizat are două abordări, care include:
  1. asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili). Iar în cazul în care sunt mai puțin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului - client. Astfel, Grupul – client, eligibil trebuie să fie format din minim 5 mici fermieri, cu până la 10 ha teren agricol fiecare, înregistrați sub o formă organizatorico - juridică, şi cu o activitate economică agricolă pe parcurs a cel puțin 1 an. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maximă 100 hectare. Investițiile eligibile la această componentă includ: a). sisteme de irigare la scară mică conectate la SCI, fie din cadrul AUAI sau de la sursa de apă existentă în localitate, care vor include stație de pompare, conductă de aducțiune a apei, bazin de acumulare a apei căptușit cu geotextil cu până la 15.000 mc, şi b) construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei utilizate exclusiv pentru irigare;
  2. suport financiar sub formă de Granturi – investiţi cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli - micii, tinerii antreprenori şi femei din arii rurale (cu excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung), au o afacere juridic înregistrată (SRL, GȚ, ÎI), nu are datorii față de nici o autoritate a statului, deține toate autorizațiile necesare, conectarea la infrastructura de irigare (sursă de apă, din cadrul SCI, şi/sau a AUAI) şi vine cu o contribuţie de cel puțin 30% la valoarea grantului.
Ateliere de lucru în 32 de raioane ale țării

Atelierele de lucru au fost implementate în 15 arii ale țării, care au cuprins toate 32 raioane și UTA Găgăuzia, de către Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu participarea dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA (în calitate de instructor – formator) și dl. Alexandru Belschi, Specialist Fondul de Adaptare UCIP IFAD.


La toate atelierele de lucru au participat producători agricoli - mici fermieri, tineri antreprenori și femei din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, viță-de-vie soiuri de masă) şi pepiniere horticole, inclusiv membri a 41 de Asociații de Utilizatori de Apă la Irigare. Promovarea oportunităților de finanțare în sectorul irigării la scară mică, oferite prin intermediul Programelor IFAD au fost împărtășite cu producătorii agricoli prin intermediul mass media națională și regională cu publicația a 19 articole regionale, 4 articole naționale și 5 reportaje TRM.

200 de fermieri, interesați să investească în sisteme de irigare

În cadrul Atelierelor regionale de informare – instruire au participat peste 500 de producători agricoli și antreprenori rurali din sectoarele culturilor cu valoare adăugată înaltă. Dintre aceștia, peste 200 de fermieri și-au dat acordul pentru a participa la proiect și de a primi asistența financiară sub formă de granturi oferite de  UCIP IFAD pentru investiții în sisteme de irigare la scară mică.

Consultanță tehnică gratuită la pregătirea pachetelor de documente pentru Grant

Pe parcursul acestor 3 luni de zile, în paralel cu implementarea Campaniei de informare a Componentei Proiectului TRTP: „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole”, pentru producătorii agricoli şi antreprenorii rurali, dl Anatolie Fala, împreună cu echipa sa, oferă suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la  pregătirea pachetelor de documente  spre aplicare la granturile IFAD,  pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, a 14 producători agricoli din 9 raioane ale țării. Inclusiv sa inițiat activitatea de formalizare a 5 Grupe – client de beneficiari care vor aplica la granturile destinate dezvoltării infrastructurii de irigare.Vom menționa că, prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la:
  • diseminarea informațiilor și identificarea grupelor – clienți şi micilor fermieri,
  • la pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile IFAD pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri prin adoptarea de practici agricole inteligente de adaptare la schimbările climatice.
Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați în implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a implementatorului UCIP  IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.

UCIP IFAD şi ACSA încurajează şi vor susține în continuu participarea la proiect pentru toți producătorii agricoli eligibili.
loading ...