ÎN ATENȚIA MICILOR FERMIERI! Granturi pentru loturi demonstrative

06 jun 2023
UCIP IFAD oferă Granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice.
 
 • Data lansării: 19.04.2023
 • Data limită de aplicare: 31 mai 2023
 • Termenul de aplicare EXTINS:  16 IUNIE 2023
 • Numărul estimat de granturi care urmează să fie acordate în 2023 este de 5 granturi.
 • GRANT 7500 USD.
Aria de intervenție: TRTP are acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Republicii Moldova (GRM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți.

Grup țintă: mici fermieri orientați comercial care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți de activitate antreprenorială, sub orice formă juridică, în special femei și tineri fermieri, din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climatic.

Pe parcursul implementării Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale beneficiarii de GRANT vor avea parte de suport consultativ în exploatarea echipamentului de irigare și creșterea culturilor cu valoarea înaltă.

Beneficiari eligibili:
 • Fermieri privați, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea antreprenorială în regiune rurală.
 • Instituții de cercetare științifică agricolă și/sau întreprinderi agricole/forestiere de stat.
 • Universitățile Moldovei (facultățile cu profilul agricol), colegii agricole, și alte instituții de cercetare și învățământ strâns legate de domeniu agricol.
Toți beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 • cultivă între 2 – 10 ha teren (proprietate și/sau arendă). Excepție: criteriul de maximum 10 ha nu se aplică instituțiilor de cercetare, întreprinderilor agricole/silvice de stat, universităților și colegiilor agricole.
 • trebuie să fie dispuși să dedice o parte din terenurile loturilor demonstrative, precum și loturilor
 • menține evidență contabilă în conformitate cu procedurile și standardele contabile acceptabile
 • va cofinanța investiția de 7,500 USD cu contribuția financiară proprie de minimum 30% și alte costuri necesare pentru bună funcționare a exploatației agricole în cadrul lotului demonstrativ.
 • nu are datorii la bugetul public (această cerință se referă la fermierii privați)
 • are cel puțin 3 ani de experiență în activitatea agricolă de la înregistrarea acesteia, confirmată prin prezentarea certificatului de înregistrare.
 • are situația financiară satisfăcătoare (cumulativ pentru ultimii trei ani nu este negativă), confirmată prin rapoartele financiare. Această cerință se referă la fermierii privați.
 • trebuie să prezinte o viziune clară pentru viitorii trei ani referitoare la culturile ce urmează a fi crescute.
 • este de acord că în baza lotului demonstrativ să fie organizate cursuri de instruiri pentru fermieri pe durata proiectului TRTP.
Pentru mai multe detalii apelați  (022) 22 30 75.
loading ...