GRANT PENTRU INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PROFIL AGRAR

21 jun 2023
Instituțiile de învățământ pot beneficia de granturi pentru implementarea planurilor strategice multianuale, în scopul dezvoltării forței de muncă calificată în sectorul agricol cu valoare înaltă.
 
Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova (PCRR) a lansat un apel de granturi instituțiilor de învățământ, pentru a sprijini punerea în aplicare a planurilor strategice multianuale de dezvoltare a forței de muncă (Foi de Parcurs). Prin aceste activități, instituțiile de învățământ urmează să își fortifice capacitatea de dezvoltare a forței de muncă în răspundere cu nevoile sectorului privat, inclusiv prin parteneriate eficiente cu sectorul privat, o formare îmbunătățită în domenii legate de digitalizare, sustenabilitate și reziliență la schimbările climatice.

 
Cine poate beneficia de grant?

În cadrul prezentului Apel de finanțare, instituțiile de învățământ eligibile sunt școlile profesionale, colegiile agricole și centrele de excelență care pregătesc forță de muncă calificată în sectorul agricol.
  • Valoarea fondului de granturi pentru prezentul apel de granturi este de 4,800,000.00 MDL, iar suma unui grant poate varia în funcție de activitățile propuse între 750,000.00 MDL – 1,600,000.00 MDL.
  • Totodată, contribuția beneficiarului trebuie să reprezinte cel puțin 10% din valoarea totală a activității. 
  • Termen pentru adresarea întrebărilor: 14 iulie 2023 (mda-rcra-grants@chemonics.md)
  • Data limită de depunere a dosarelor: 21 iulie 2023, ora 17:00 
O Foaie de parcurs constă din șase piloni care sistematizează activitățile educaționale a unei instituții de învățământ după cum urmează:
  1. Stabilirea legăturilor dintre instituțiile de învățământ și sectorul privat;
  2. Actualizarea și modernizarea infrastructurii didactice și de laborator (PCRR nu va finanța lucrări și materiale de construcție);
  3. Dezvoltarea și actualizarea programelor de învățământ și digitalizarea acestora;
  4. Promovarea ofertei educaționale, îmbunătățirea recrutării studenților și creșterea internaționalizării;
  5. Îmbunătățirea programelor de internship (practică) și a învățării la locul de muncă;
  6. Sprijinirea legăturilor de angajare și finanțarea startup-urilor.
Fiecare pilon include o scurtă descriere a activității, perioada de implementare, rezultatele anticipate, nivelul de efort pentru coordonarea activităților și estimări bugetare, inclusiv contribuția din partea instituției de învățământ sau altor surse terțe.
 
Pentru dosarul complet al aplicației accesați linkul.

 
loading ...