SUBVENȚII ÎN AVANS PENTRU PROIECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII SOLURILOR

12 jun 2023
Fermierii pot solicita subvenţii în avans pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare, ameliorarea și protecția solului. Începând cu 12 iunie curent până la 21 iulie 2023, se desfășoară procesul de depunere a cererilor de solicitare a finanţărilor pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare.
 
Subvenții se oferă pentru următoarele măsuri:
 
 • Prevenirea și combaterea eroziunii solului;
 • Ameliorarea chimică a solurilor;
 • Conservarea și sporirea fertilității solurilor.
Condițiile necesare a fi respectate:
 • terenul pe care urmează a fi implementat proiectul investițional să fie deținut legal – în proprietate, posesie sau folosință pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiției;
 • proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi – sate, comune, orașe, municipii (cu excepția mun. Chișinău și Bălți);
 • proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil şi are un deviz de cheltuieli;
 • costul total al proiectului eligibil nu va depăşi suma de 1000000 de lei;
 • perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) - nu depăşeşte 24 de luni de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;
 • contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investiţional;
 • solicitantul poate depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare;
 • durabilitatea proiectului subvenţionat se asigură pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);
 • lipsa restanţelor la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans.
 • în cazul realizării unor construcţii sau instalaţii (conform documentației de proiect) este necesară deținerea actelor permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică şi ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi să respecte cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei.
 
Unde depun dosarul?

Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.
 
Pentru mai multe detalii, poate fi consultat Ghidul solicitantului
 
loading ...