SUBVENȚII PER CAP DE ANIMAL PENTRU PEȘTI, CAI, CAPRE. Cine poate beneficia?

30 mai 2023
Noul regulament privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural prevede ca plățile directe să fie acordate pentru mai multe specii de animale decât în anii precedenți: bovine, ovine, caprine, cabaline și pești.
 

Cine poate beneficia de subvenții?

Potrivit documentului, de plăți directe per cap de animal vor putea beneficia agenții economici care dețin animale înregistrate și exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan – femelele cu vârsta de cel puțin 3 luni, întreținute într-un efectiv de minimum:
  • 5 capete junci,
  • 50 capete de oi și mioare specializate pentru producția de lapte,
  • 30 capete de oi și mioare specializate pentru producția de carne,
  • 30 capete de capre și căprițe,
  • 5 capete iepe și mânze,
exploatate în fermele atestate în categoria de prăsilă sau înscrise în registrele genealogice.
 

Subvenții pentru kilogramul de produs

Suplimentar, a fost instituită o nouă măsură de subvenționare. Astfel, fermierii care dețin animale și livrează producția animalieră proprie la unitățile de procesare vor beneficia de plăți directe per kg de produs, în baza facturilor fiscale de comercializare a produselor. Pasibili de acest mecanism de subvenționare sunt fermeirii care dețin bovine, ovine, caprine, porcine, păsări (galinacee), iepuri și pești.

Potrivit datelor, în urma implementării mecanismului de plăți directe per cap de animal în anii 2021 și 2022, au fost alocate din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural cca 257 milioane lei, dintre care cca 107 milioane lei în anul 2021 și cca 150 milioane lei în anul 2022. În același timp, se constată că a crescut și cantitatea de lapte de vaci produsă în ferme cu cca 14 mii tone anual, în această perioadă producându-se peste 65 mii tone lapte de vaci, în valoare de peste 600 milioane lei.

Regulamentul urmează să fie ajustat în baza propunerilor de îmbunătățire recepționate.
loading ...