CUM SE CULTIVĂ LAVANDA PENTRU CONȚINUT BOGAT DE ULEI

12 mai 2023
Lavanda, numită și levănțică, produsele derivate din speciile, subspeciile acestei plante au fost folosite de secole ca agent terapeutic în medicamentele tradiționale. Sunt utilizate și în prezent atât plantele, florile, cât și uleiul esențial de lavandă.
 

Tehnologia de cultivare

La înființarea plantației de lavandă e bine ca anterior să facem o documentare pentru a evita erorile posibile, care peste 2-3 ani ar crea probleme serioase. Pentru inițierea plantației se întreprind acțiuni de proiectare a terenului – expoziția, gradul de înclinare a pantei; realizarea testelor privind caracteristicile solului (compoziția chimică, pH-ul, textura, umiditatea, gradul de drenare), calitatea apei; stabilirea orientării rândurilor, amplasarea drumurilor, fășiilor de protecție.
 

Amplasarea culturii

Fiind un semiarbust, plantațiile de lavandă sunt exploatate o perioadă de timp mai îndelungat (10-12 și chiar 20-30 ani) în dependență de modul de întreținere a plantației, condițiile pedoclimatice, etc. Din aceste considerente, specia se cultivă în afara asolamentului. De asemenea, este important ca terenul să fi e curat de buruieni. Expoziția terenului va fi, de preferință, sudică, astfel cultura va beneficia de mai multă lumină și va fi protejată de vânturi, fapt ce facilitează acumularea uleiului esențial și asigură protecția de înghețuri în timpul iernii.Rădăcinile plantelor, în al 5-lea an de viață, ajung pana la 2,8 metri adâncime, astfel, plantațiile de lavanda au efect antierozional. Ar putea fi, deci, înființate pe pante, câtă vreme unghiul acestora de inclinare nu depășește 10 grade. Pentru a fi protejate de vânturi puternice în jurul plantațiilor de levănțică se sădesc fășii forestiere de protecție.

Pentru cultura levănțicăi sunt potrivite și solurile nu prea bogate în humus. La fundarea plantațiilor se vor evita solurile grele, cele cu apele freatice la suprafață, cu salinitate ridicată, precum și terenuri puternic erodate.
 

Plantarea și întreținerea plantațiilor

Plantarea lavandei trebuie să se execute la distanțe dintre rânduri și dintre plante în rând care asigură cea mai mare producție de inflorescențe, cel mai mare efect antierozional și care să permită și executarea mecanizată a lucrărilor de întreținere și recoltare. Pentru o cultură mică, întreținută manual, se poate planta cu distanța între plante la 50 cm și cu o distanta de 1-1,2 m intre rânduri, sau 100 x 100 cm. Specialiștii recomandă pentru Republica Moldova, Ucraina și România fondarea plantațiilor cu densitatea de la 11 până la 13-14 mii plante la hectar.


Modul de plantare

Lavanda se poate planta atât manual, cât și mecanizat. Plantatul se face în gropi adânci de 20 cm, făcute manual sau cu ajutorul unui plantator manual. Gropile pe suprafețe mici se pot face manual. Pe terenuri mai mari de 0,2 ha e bine de folosit burghiu manual s-au atașat la tractor.În caz că pledăm pentru distanța dintre plante de 0.5m în loc de gropi pentru plantare se pot face mecanizat rânduri cu adâncimea de 20 cm. Plantarea cu un plantator atașat la tractor este mai efi cientă.

Este foarte important ca puieții să fi e puși în contact cu solul prin tasare (Fig. 20.), iar partea aeriană (tulpinile, lăstarii cu frunze) să fi e plantate în sol, acoperite cu sol în proporție de 75-85%. La suprafața solului rămâne numai 1-2cm. Plantarea se face cu irigare.

Citește și: VERBENA - plantare, îngrijire, înmulțire

În jurul puietului sădit solul se tasează începând de la rădăcină și până la vârf, astfel ca la o sforțare de 3-4 kg acesta nu se smulge din sol. Fără o tasare puternică și la o plantare superfi cială înghețul și dezghețul din timpul iernii vor scoate toate plantele, din care cauză acestea se vor usca.

Lucrări de întreținere

În plantațiile tinere, din primul și al doilea an de vegetație până la intrarea pe rod se efectuează 3-4 prașe mecanice între rânduri la 5-7 cm adâncime și prașe manuale în rânduri.

Prașele manuale pot fi evitate în cazul când solul în rândurile de levănțică este acoperit cu folie neagră, care asigură și mulcire. În plantațiile întrate pe rod se efectuează 2-3 prașe mecanice între rânduri la 10-12 cm adâncime și la 5-7 cm distanță de zona apropiată de rând (plante). Ultima prașă mecanică se face cu fertilizarea plantației. Numărul prașelor depinde de gradul de îmburuienarea a plantației.Pregătirea minuțioasă a solului pentru viitoarea plantație asigură micșorarea cheltuielilor de întreținere a plantației. Pe plantațiile îmburuienate se pot folosi erbicide, or piața externă, dar și cea locală tot mai insistent cere uleiuri esențiale, materie primă farmaceutică (flori) ecologică.

Citește și: PĂPĂDIA - beneficii

Primăvara, erbicidele pot fi utilizate numai în martie, prima decadă a lunii aprilie, astfel protejând formarea și dezvoltarea inflorescenței de acțiunea erbicidelor. În vederea evitării utilizării erbicidelor spațiul între rânduri poate fi și înierbat.
 

Regenerarea plantațiilor

Exploatarea plantațiilor de levănțică poate dura 10-12 ani, 15-20 și chiar mai mulți ani. După 5-6 recoltări în tufele de lavandă apar tulpini uscate, un indiciu că plantația necesită o întinerire. Lucrările de întinerire, de regenerare se execută mecanizat cu o freză rotativă, tăierea executându-se cât mai aproape de sol. Termenii de executare a întineririi sunt toamna, ultima decadă a lunii octombrie, prima decadă a lunii noiembrie, sau primăvara, în prima urgență. În primăvara, vara ce urmează după tăierea de întinerire plantele formează un număr relativ mai mic de tulpini florale, fapt ce rezultă o producție de inflorescențe și de ulei esențial mai joasă de cât până la întinerire. În anii următori plantația revine la productivitatea obișnuită.

Citește și: MUȘCATE CURGĂTOARE
 

Epoca de recoltare

Perioada de înflorire la levănțică este destul de lungă – 30-40 de zile. Stabilirea și respectarea momentului începerii, recoltării pentru fiecare soi, pentru fi ecare plantație este importantă, deoarece producția de ulei esențial obținută, calitatea acesteia depinde în mare măsură anume de acest moment.

În condițiile pedoclimatice din țara noastră lavanda înflorește în a doua jumătate a lunii iunie – prima jumătate a lunii iulie. Mai întâi se deschid primele flori în verticilul din partea inferioară a spicului floral. Treptat, din jos în sus se deschid florile din următoarele verticile, de jos în sus, spicul floral înflorește treptat și conține concomitent butoni florali în diferite faze de dezvoltare, flori înflorite, cu corola deschise și flori cu corola ofilită.
Acumularea uleiului esențial, a diferitor compuși organici volatili, constituenți ai uleiului este diferențiată în funcție de fazele de dezvoltare ale inflorescenței, spicului floral, florii.

Plantațiile mici pot fi recoltate atunci când 75-80% din flori sunt deschise. Recoltarea plantațiilor cu suprafețe mari, recoltarea cărora necesită peste 10-15 zile poate fi începută în faza de 50-60% și terminată la 95-100% de flori deschise. Pentru a extinde perioada de recoltare a plantațiilor mari, acestea pot fi plantate cu 2-3 soiuri cu perioada de înflorire – maturizare tehnică diferită, fiind timpurii, medii și tardive.

Citește și: CUM SE CREȘTE ALOE VERA

Importante sunt și orele de recoltare. Se consideră că în condiții favorabile până la ora 12 conținutul în ulei esențial crește continuu, tot până la această oră conținutul în acetat de linalil variază neglijabil. După ora 14, conținutul în ulei și în special cel în acetat de linalil scade. Din aceste considerente se recomandă recoltarea între orele 10 și 12 pe suprafețe mici și între orele 9 și 14 în cazul unor plantații cu suprafețe mari. La uscare florile pierd 35-47% din uleiul inițial. De aceea mai rațională este recoltarea și procesarea florilor proaspete de cât recoltarea, ofilirea, uscarea și apoi distilarea.

Bibliografie: GHID PRACTIC PRIVIND CULTIVAREA LAVANDEI ȘI ADMINISTRAREA AFACERII
loading ...