NE AȘTEAPTĂ PEȘTIȘORUL DE AUR, DAR AVEM NEVOIE DE PERMIS. Iată lista actelor pentru a-l obține

15 jun 2021

De astăzi, 15 iunie, este permis pescuitul în bazinele acvatice piscicole naturale în apele de frontieră ale Republica Moldova. Astfel, Poliția de Frontieră aminteşte despre necesitatea respectării regulilor de regim în zona de frontieră cu scop de odihnă şi pescuit.
De asemenea menționăm că procesul de eliberare ale permiselor de acces în zona de frontieră și ale autorizațiilor pentru toate tipurile de activitate continuă.
 
Așadar, pentru a obține permisul de acces în zona de frontier trebuie să prezentăm următoarele acte:

1. cererea pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră.
 
2. copia de pe actul de identitate, iar la necesitate – și copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră;
 
3. declarația pe propria răspundere privind lipsa de antecedente penale și încălcări anterioare ale legislației cu privire la frontiera de stat, precum și privind respectarea legislației în vigoare în timpul aflării în zona de frontieră.
 
De menționat că cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, posesoare de buletine de identitate. Accesul copiilor minori în zona de frontieră se permite doar cu însoțitor legal, cu prezentarea adeverinței de naștere a copilului (copiei autentificate la notar). Permisul nu este necesar pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localitățile ale căror hotare se află în acel spațiu, însă aceştia sunt obligaţi să dețină asupra lor și să prezinte la cererea polițistului de frontieră actele de identitate care confirmă acest fapt. 
 
Toate persoanele care merg în zona de frontieră sunt OBLIGATE să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră despre desfășurarea activităților în zona de frontieră, despre datele de identitate ale persoanelor, locul, perioada și scopul aflării, precum și datele despre mijlocul de transport terestru sau plutitor.
 
Termenul de examinare a cererii este de 10 zile lucrătoare. Toate activitățile de agrement în zona de frontieră se admit numai în perioada luminoasă a zilei. Cererea însoțită de actele menționate poate fi depusă la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră sau la subdiviziunile Poliției de Frontieră cu respectarea măsurilor de protecție individuală.


sursa foto: agora.md

NE AȘTEAPTĂ PEȘTIȘORUL DE AUR, DAR AVEM NEVOIE DE PERMIS. Iată lista actelor pentru a-l obține

NE AȘTEAPTĂ PEȘTIȘORUL DE AUR, DAR AVEM NEVOIE DE PERMIS

Iată lista actelor pentru a-l obține

NE AȘTEAPTĂ PEȘTIȘORUL DE AUR, DAR AVEM NEVOIE DE PERMIS. Iată lista actelor pentru a-l obține

loading ...