PROTEJAREA POMILOR PE TIMP DE IARNĂ ÎMPOTRIVA ROZĂTOARELOR

18 oct 2021
În vederea protejării pomilor din livezi sau de orice natură contra rozătoarelor, agricultorii apelează la o metodă simplă de apărare și anume împrejmuirea cu gard din plasă de sârmă înalt de doi metri, încă din anul plantării.

Ce trebuie de făcut? Marginile gardului din sârmă se introduc în sol circa 10-15 cm și se fixează cu cârlige. Această acțiune are rolul de a împiedica pătrunderea iepurilor pe sub plasă. În cazul în care gardul are o înălțime mai mică de 2 m, în iernile cu strat gros de zapadă sau cu viscol, se creează posibilitatea ca iepurii să sară peste plasă.

Cum protejăm pomii tineri împotriva atacului de iepuri

În cursul iernii, când solul este acoperit cu zapadă, iepurii de câmp pot roade coaja pomilor tineri, pe care îi poate distruge complet. În urma roaderii până la lemn a porțiunilor care cuprind trunchiul de jur împrejur, este cauzată întreruperea vaselor de liber din scoarță, prin care circulă seva preparată de frunze.

Pomii izolați și de pe laturile mici pot fi apărați contra iepurilor prin învelirea trunchiului cu tulpini depănușate de porumb, floarea soarelui, trestie, nuiele sau fâșii din material plastic.

Învelirea trebuie astfel facută încât să nu rămână descoperită nicio porțiune din trunchi, iar legăturile trebuiesc făcute strâns pentru ca materialele folosite să nu fie luate de vântul din timpul iernii.

Rezultate bune se obțin și prin badijonarea trunchiului cu un amestec urât mirositor, ca de exemplu:
  • lapte de var amestecat cu balegă de porc
  • var 70%, pământ galben 27% și sânge de animal sacrificat, 3%
De menționat că, aceste amestecuri, apără pomii contra iepurilor numai în perioada de timp uscată. În perioade de ploi sau ceață, amestecurile se spală, iar badijonarea trunchiurilor trebuie repetată.

Metode de protecție a pomilor tineri împotriva atacului șoarecilor de câmp și a șobolanului de apă

Șobolanul de apă roade scoarța de pe rădăcinile pomilor și de la baza trunchiului din care cauză pomii se usucă. Pagube mari se înregistrează la pomii tineri, când coaja de la baza trunchiului este roasă de jur împrejur.

Șobolanul de apă sapă galerii la o adâncime de 15-35 cm și pe lungimi destul de mari de 25-30 m. Cuibul este situat de obicei sub rădăcina pomilor. Prezența acestui rozător se cunoaște după mușuroaiele de pământ, înalte până la 10 cm, ridicate deasupra galeriilor, mai mici și mai neregulate decât cele de cârtiță.

Șoarecii și chițcanii, în cursul iernii, sapă galerii pe sub zapadă până la pomi, cărora le rod scoarța din zona coletului, uneori pe toată circumferința trunchiului.

În vederea combaterii acestor dăunători, agricultorii pot apela la câteva metode:
  • săparea pământului în jurul pomilor
  • așezarea crenguțelor de brad la baza trunchiului cu acele în jos
  • folosirea momelilor otrăvite
  • călcarea zăpezii la baza trunchiului
Sursa: Direcția Agricultură Hîncești

PROTEJAREA POMILOR PE TIMP DE IARNĂ ÎMPOTRIVA ROZĂTOARELOR

PROTEJAREA POMILOR PE TIMP DE IARNĂ ÎMPOTRIVA ROZĂTOARELOR

PROTEJAREA POMILOR PE TIMP DE IARNĂ ÎMPOTRIVA ROZĂTOARELOR

loading ...