SUBVENȚIONAREA ÎN AGRICULTURĂ ȘI MEDIUL RURAL. Au fost inițiate consultări publice cu privire la scopurile proiectului și formele de investiții

16 nov 2022
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat o rundă de consultări publice asupra proiectului de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural.
 
Proiectul a fost conceput în scopul eficientizării procesului de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și a mediului rural existent. Astfel, se urmărește stimularea investițiilor în dezvoltarea sectorului agroalimentar competitiv, focusat pe lanțurile valorice cu un potențial sporit, dezvoltat în armonie cu mediul ambiant și rezilient la schimbările climatice, care consolidează securitatea și siguranța alimentară, oferă bunăstare și condiții de trai mai bune în mediu rural, precum și asigurarea că subvențiile sunt distribuite în mod echitabil.
 
În acest sens, au fost prezentate formele de subvenționare, fiind elaborate în concordanță cu bunele practici ale Uniunii Europene și în corelare cu Politica Agricolă Comună. Pentru anul 2023, au fost propuse următoarele forme de subvenționare: în avans; post-investiție; investiții pe etape; directe; complementare.
 
În comun cu părțile interesate, au fost discutate principiile politicii statului de subvenționare în agricultură și mediul rural; atribuţiile autorităţilor administraţiei publice în domeniul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural; formele și condițiile de subvenționare; particularitățile procedurii de recepționare și examinare a cererilor de subvenționare.
 
Consultările publice au rolul de a asigura transparența în procesul decizional, precum și comunicarea cu societatea civilă, cu potențialii beneficiari ai sectorul privat și cu organizațiile de profil.
 

SUBVENȚIONAREA ÎN AGRICULTURĂ ȘI MEDIUL RURAL. Au fost inițiate consultări publice cu privire la scopurile proiectului și formele de investiții

SUBVENȚIONAREA ÎN AGRICULTURĂ ȘI MEDIUL RURAL

Au fost inițiate consultări publice cu privire la scopurile proiectului și formele de investiții

SUBVENȚIONAREA ÎN AGRICULTURĂ ȘI MEDIUL RURAL. Au fost inițiate consultări publice cu privire la scopurile proiectului și formele de investiții

loading ...