MOLIILE STRUGURILOR ȘI VIȚEI-DE-VIE. Identificare și combatere

29 jun 2023
În climatul temperat, moliile strugurilor sunt reprezentate de Eudemisul viței-de-vie (Lobesia botrana), frecvent în podgoriile din sudul țării; Cochilisul viței-de-vie (Eupoecilia ambiguella), răspândit în regiuni mai nordice și Pirala viței-de-vie (Spârgănothis pilleriana).

Tratamente de combatere pentru moliile strugurilor se realizează pe suprafețele în care anul anterior s-a înregistrat prezența moliilor. În soluția de tratat, se adaugă insecticide cu una din substanțele active: alfa-cypermetrin, acetamiprid, deltametrin, clorantraniliprol, lambda – cihalotrin, spinosad, abamectin.


 

Molia verde a strugurilor (Eudemisul) - Lobesia botrana

Se întâlnește, mai ales, în podgoriile de stepă și antestepă. În partea de Sud, unde produce și cele mai mari pagube, molia strugurilor are 3 generații pe an. Iernează în stadiul de crisalidă în crăpăturile scoarței sau în sol.
 
Semne de atac
În funcție de momentul atacului, respectiv, în funcție de generație, larvele moliei strugurilor rod bobocii florali, inflorescențele, ciorchinii și tinerele boabe, sau fac galerii în boabele mai dezvoltate sau în pârgă. Părțile atacate sunt înfășurate cu fire mătăsoase. Pe lângă pagubele directe, atacul moliei strugurilor produce și pagube indirecte, prin favorizarea atacului ciupercii Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu).
 
Primăvara, adulții (fluturii) generației hibernante depun ouăle din care, după o perioadă de incubație de 6-8 zile, apar larvele. Larvele din prima generație rod bobocii florali și florile, înfășurând părțile atacate cu fire de mătase sub formă de cuiburi. Uneori, ele rod galerii și în interiorul lăstarilor. Bobocii și florile atacate se usucă și cad. O singură omidă poate distruge 60-80 de boboci. Perioada larvară durează 25-30 de zile, în funcție de temperatură. Perioada de nimfă durează 10-13 zile.
 


Citește și: FILOXERA VIȚEI-DE-VIE

Adulții generației, întâi, apar la început de iunie. Aceștia depun ouăle generației a II-a, care se dezvoltă până la începutul lunii august, când apar adulții. Aceștia depun ouăle generației a III-a pe boabele de struguri. Larvele din generațiile a II-a și a III-a atacă boabele strugurilor. O singură omidă poate distruge până la 18-20 de boabe. Boabele verzi atacate se zbârcesc, se brunifică și cad, iar cele în pârgă sau coapte, mai ales pe timp ploios, sunt infectate cu ciuperca Botrytis cinerea și putrezesc.
 
La încheierea stadiului larvar, larvele se retrag la locurile de iernare, unde se transformă în crisalide. În zona de sud, generațiile succesive se întrepătrund, ceea ce face și mai dificilă combaterea dăunătorului.
 
Combatere: Pentru prevenire și combatere exista tratamente cu acțiune ovicidă, larvicidă sau ovo-larvicidă. Se recomandă realizarea tratamentelor pentru prima generație și pentru a doua generație. La a doua generație, tratamentele au ca scop să distrugă larvele la ieșirea din ouă în momentul în care încep să atace boabele strugurilor.
 

Molia brună a strugurilor (Cochilisul) - Eupoecillia ambiguella; Clysia ambiguella

Se întâlnește, mai ales, în podgoriile de dealuri, fiind semnalată la limita nordică a arealului viticol, în zonele mai umede și răcoroase.
 
Semne de atac
Molia brună atacă peste 90 de specii de plante. Larvele primei generații rod bobocii florali, florile și boabele tinere, iar generația a II-a distruge boabele înainte și după intrarea în pârgă. Pagube mai mari se înregistrează la vița-de-vie. Boabele atacate se închid la culoare, se zbârcesc și sunt adesea infectate de Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu), iar pe timp ploios putrezesc în masă. Vinul obținut din astfel de struguri este de calitate inferioară și nu se poate păstra mult timp.


 
Prezintă două generații pe an. Din ultima decadă a lunii aprilie, până la sfârșitul lunii mai, apar adulții generației hibernante. La circa o săptămână de la apariție, are loc depunerea ouălor. O femelă depune circa 50 de ouă izolat pe ciorchine și mai rar pe frunze. Larvele neonate leagă cu fire mătăsoase 2-3 boboci florali, pătrund în aceștia, consumându-le staminele și pistilul. La maturitate - sfârșitul lunii iunie - larvele țes coconii mătăsoși care se împupează.
 
Citește și: BĂȘICAREA FRUNZELOR LA VIȚA-DE-VIE

Adulții generației a II-a, apar din a doua decadă a lunii iulie, iar după 3-4 săptămâni ouăle sunt depuse pe boabele verzi. După 7-10 zile larvele pătrund în boabe și se hrănesc cu conținutul acestora.
 
Combatere: Pentru prevenire și combatere există tratamente cu acțiune ovicidă, larvicidă sau ovo-larvicidă. Se recomandă realizarea tratamentelor pentru prima generație și pentru a doua genereație. La a doua generație, tratamentele au ca scop să distrugă larvele la ieșirea din ouă în momentul în care încep să atace boabele strugurilor.
 

Molia frunzei viței-de-vie (Pirala) - Spârgănothis pilleriana

Omizile acestei molii rod frunzele tinere și lăstarii la vița-de-vie, înfășurându-le cu fire de mătase în formă de cuiburi. În anii de invazii, larvele rod și florile și bobițele, astfel, producția de struguri poate fi mult diminuată. La atacuri repetate, butucii de viță se usucă.
 
Semne de atac
Molia viței-de-vie are o generație pe an. Iernează în stadiu de larvă, într-un cocon din fire de mătase, în scoarța exfoliată a butucilor și coardelor mai groase sau pe sub frunzele căzute, de la baza tufelor de viță.


 
Primăvara larvele migrează pe viță, hrănindu-se cu frunze, lăstari florali sau cu boabe, înfășurând cu fire mătăsoase organele atacate. În luna mai-iunie, se transformă în crisalide.
 
Fluturii sunt nocturni și apar eșalonat, în luna iunie sau la începutul lunii iulie. Ouăle sunt depuse în grupe de 40-60 pe partea superioară a frunzelor. Ponta se eșalonează din luna iulie, până în luna septembrie.
 
Citește și: DE CE BOBIȚELE SE DEZVOLTĂ NEUNIFORM

Larvele apărute consumă parenchimul frunzelor, fără a produce daune însemnate. Larvele se hrănesc până toamna târziu, iar începând din luna septembrie, o dată cu răcirea timpului, se retrag la iernat.
 
Combaterea: se realizează în funcție de nivelul de risc (PED) în vetrele de atac cunoscute din anul precedent, la 9-10 zile de la apariția larvelor.
 
În focarele de atac, se recomandă, ca măsuri agrotehnice, răzuirea scoarței exfoliate de pe butuci și distrugerea prin ardere a acestora. De asemenea, se recomandă distrugerea prin ardere a materialului rezultat după tăierile în uscat.

Sursa: Gazeta de agricultură
loading ...