A ÎNCEPUT PROCESAREA DOSARELOR PENTRU PLĂȚILE DIRECTE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC

05 oct 2023
În subdiviziunile teritoriale AIPA a început procesarea dosarelor, depuse de fermieri pentru plățile directe per kilogramul de lapte. Au fost primite toate dosarele, inclusiv cele în care se atestă contabilizarea în litri a laptelui, pentru a permite tuturor crescătorilor de animale să beneficieze de suportul financiar.
 
Ce facem dacă în factura fiscală sunt indicați litri, nu kilograme?
S-a decis ca ulterior, în cazul când în factura fiscală este indicată unitatea de măsură „litri”, valoarea indicată va fi transformată în „kilograme” prin utilizarea unei formule de calcul, aprobate prin lege:

Clb = Gf/3,5 x Cf x Df unde:
  • Clb - cantitatea de lapte cu grăsimea bază de 3,5 % (kg);
  • Gf- procentul de grăsime de facto în laptele integral (%);
  • Cf- cantitatea de facto de lapte (litri);
  • Df- densitatea de facto.
 
Totodată, Solicitantului de subvenție i se va cere să prezinte copia Borderoului de achiziție, semnat de reprezentantul unității de colectare/procesare/comercializare, sau alte documente confirmative. Este necesar pentru a confirma cantitatea de lapte indicată în factura fiscală nu a fost deja transformată în lapte cu grăsime baza de 3,5%, însă indicată în factură ca volum de lapte integral care urmează a fi transformat. La calcularea plății directe se va lua în considerație cantitatea de lapte transformată în lapte cu grăsime baza de 3,5%, cu precizia de două cifre după virgulă (ex. 3,9% / 3,5% x 789 litri x 1,03 = 902,06 kg și nu 903 kg sau 902 kg).

Aprobarea condițiilor specifice de eligibilitate a fost necesară întrucât o bună parte din fermieri au indicat în facturile fiscale unitatea de măsură „litri”, nu „kilogram” cum prevede regulamentul de subvenționare.

AIPA a recepționat 183 de cereri de acordare a plăților directe per kg de produs, iar valoarea subvenției solicitate din FNDAMR este de cca 85,1 mil. lei.
 
loading ...