CE TREBUIE SĂ FACEM CA SĂ AVEM MIEI GREI? Variante tehnologice, sfaturi pentru oieri

08 mar 2023
Carnea de tineret ovin îngrăşat, datorită proporţiilor optime între aceste substanţe componente şi a digestibilităţii ridicate, prezintă însuşiri dietetice superioare, fiind extrem de apreciată de consumatorii din vestul Europei şi din ţările arabe.

Cum să producem mieii grei?

Pentru a obţine aceşti miei, de la început şi pe toată durata sezonului estival (mai-septembrie) este nevoie să avem fătări eşalonate în lunile ianuarie şi februarie, oile mame să producă suficient lapte pentru miei (0,8-1,2 l/zi) şi de la 10-14 zile după fătare să aplicăm furajarea suplimentară a mieilor în mielare.

Cum obţii produşi de circa 40 kg?

În acest sens, după înţărcarea mieilor, berbecuţii şi o parte din mieluţele necorespunzătoare pentru prăsilă se vor întreţine în sadăpost cu granule şi fibroase la discreţie, pentru a realiza un spor mediu de 220-240 g/zi. Aplicând această variantă tehnologică, poate ajunge uşor să producă devreme miei grei de 38-40 kg.

Obiectivele principale ale oierilor care doresc să producă mieii grei sunt realizarea unui spor mediu zilnic mare cu un consum specific de furaje cât mai mic per kilogram spor greutate vie.

Principalii factori care influenţează viteza de creştere a mieilor sunt: starea de sănătate, individualitatea, sexul, vârsta, greutatea la naştere, tipul de fătare (simplă sau multiplă), cantitatea de lapte consumată de miel, hrănirea suplimentară, consumul de apă, sistemul de creştere (extensiv, semiintensiv şi intensiv), temperatura, umiditatea etc.

Variantele tehnologice pentru care pot opta oierii pentru a obţine mieii grei sunt:
  1. Înţărcarea tardivă a mieilor obişnuiţi cu furajarea suplimentară şi îngrăşarea lor în adăpost (V1);
  2. Separarea mieilor în adăpost şi întreţinerea oilor (V2) pe durata zilei la păşune şi noaptea cu mieii în saivan;
  3. Întreţinerea mieilor la păşune cu oile mame şi furajarea suplimentară la saivan (V3);
  4. Înţărcarea tardivă a mieilor obişnuiţi cu furajarea suplimentară şi întreţinerea lor numai la păşune (V4).
Dintre aceste patru variante, cele mai bune rezultate s-au obţinut prin aplicarea variantelor (V1) şi V2, care limitează mişcarea şi se obţine cel mai redus consum specific.

Adăpostul destinat pentru îngrăşarea, finisarea mieilor trebuie să respecte normele de bunăstare (temperatura 12-25oC, umiditatea relativă (UR) a aerului - 75-80%, volum 3-5 mc/miel).

După înţărcarea mieilor, la vârsta de 2,5-3 luni, când deja sunt obişnuiţi să consume concentrate şi fân, miei destinaţi pentru îngrăşare (berbecuţi şi mieluţe reformă) se lotizează în boxe, câte 50-100, în funcţie de dezvoltare (V1). În fiecare boxă se pune în buncărul pentru furaje concentrate şi o iesle grătar prevăzută cu jgheab pentru colectarea frunzelor de fân sau un jgheab circular pentru baloţi mari. Cele mai bune rezultate s-au obţinut când furajele fibroase (fân, paie) au fost tocate la 2-3 mm.

Apa potabilă se asigură prin jgheaburi longitudinale cu nivel constant. Înălţimea adăpătorilor se corectează periodic ca să fie la nivelul spinării mieilor, pentru a evita defecarea în apă, ce ar provoca toate consecinţele nedorite.

Suprafaţa unei boxe se stabileşte în funcţie de numărul şi greutatea mieilor. În prima perioadă de îngrăşat se asigură 0,5 mp pe miel, iar spre sfârşit 0,7-0,8 mp/miel. Pentru a asigura un confort sporit, zilnic, aşternutul se primeneşte cu 0,3-0,4 kg/mp de paie uscate şi fără a fi mucegăite.

Cea mai bună viteză de creştere

Categoric, cea mai bună viteză de creştere se obţine când se administrează mieilor la îngrăşat granule specifice vârstei şi greutăţii corporale.

La începutul perioadei de îngrăşare aceste granule trebuie să conţină 16-17% proteină brută şi apoi 14-15% PB.

Reţeta compoziţiei granulelor este realizată de specialişti în nutriţie care combină cerealele măcinate la 2-3 mm cu surse de proteină, vitamine şi minerale. Unii miei consumă cantităţi mari de concentrate şi, ca o consecinţă, apar calculi renali care blochează rinichii şi animalele nu mai urinează. Această boală cu efect letal, numită urolitiază, se poate preveni prin includerea în granule a clorurii de amoniu.

Pentru mieii care la înţărcare realizează 20-22 kg şi se îngraşă în adăpost, se consumă, de regulă, 4-5 kg granule/kg spor, revenind pe întreaga perioadă de îngrăşare cu consum de 80-100 kg granule pe miel cu o greutate finală de 38-43 kg la începutul lunii iunie.

Producerea eşalonată a mieilor grei începând cu a doua jumătate a lunii mai este, în prezent, o mare oportunitate pentru oieri.

Sursa: revista-ferma.ro

 
loading ...