O NOUĂ FERMĂ DE PRĂSILĂ PENTRU CREȘTEREA OVINELOR DE RASA ASSAF - ATESTATĂ LA COMRAT

13 mar 2023
În acest scop, Comisia de atestare a fermelor zootehnice în categoria de prăsilă a efectuat o vizită la exploatația de creștere a ovinelor. Comisia a examinat indicatorii caracteristici calității de rasă și productivității animalelor, nivelul activității de selecție și ameliorare.

La lucrările Comisiei de atestare a participat și secretarul de stat responsabil de domeniul zootehnic, Iurie Scripnic, care a menționat că sporirea valorii genetice a animalelor este esențială pentru obținerea performanței productive superioare.

Rasa Assaf își are originea în Statul Israel, fiind apreciată în întreaga lume pentru productivitatea înaltă de lapte și de carne. În prezent, în țara noastră sunt atestate 11 ferme zootehnice în categoria de prăsilă. Categoria de prăsilă conferă fermei zootehnice un statut superior celor de producere, iar Atestatul privind categoria de prăsilă permite comercializarea animalelor, care pot beneficia de subvenții majorate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a comunicat Iurie Scripnic.În aceeași zi, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu exponenții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și ai Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară au avut întrevederi și cu alți producători agricoli din regiune, pentru a stabili acțiunile comune ce trebuie întreprinse în dezvoltarea sectorului zootehnic. Iurie Scripnic a subliniat importanța stabilirii unor relații de cooperare între producătorii de cereale și crescătorii de animale, în vederea multiplicării avantajelor competitive. De asemenea, au fost analizate politicile de stat pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și instrumentele ce pot îmbunătăți cadrul legislativ pentru amplasarea fermelor zootehnice.
 
De asemenea, a fost vizitată o exploatație de creștere a bovinelor din Comrat în care sunt întreținute peste 250 vaci din rasa Jersey. În ultimul timp, tot mai mulți fermieri preferă să crească această rasă datorită productivității înalte, dar mai cu seamă a procentului mare de grăsime în lapte (5,5 – 6,5 %). Fermierul a comunicat despre măsurile aplicate pentru a spori componenta economică a fermei și necesitățile curente, precum și a exprimat intenția de a extinde efectivul de animale, folosind toate oportunitățile de finanțare, oferite atât de fondurile naționale, cât și de donatorii externi.
loading ...