APEL DE GRANTURI POST-INVESTIȚIONALE PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI

12 apr 2023
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în conformitate cu Ordinul MAIA nr. 35 din 10 aprilie, lansează al II-lea apel de depunere a dosarelor în cadrul Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”, din cadrul  Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P).

În cadrul Programului de granturi, pot participa producătorii agricoli care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ce activează și au efectuat investiții eligibile în sectorul agroalimentar.

Producătorii agricoli care au efectuat investiții în echipamente și utilaje agricole sau în aplicarea de practici ce asigură conservarea și ameliorarea solurilor pot solicita granturi de până la 10000 dolari SUA. Granturile nu vor depăși 30% din valoarea investiției și vor fi acordate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Un beneficiar poate fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: 
  • semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare (tehnologii No-Till)
  • combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till)
  • echipamente și sisteme de irigare
  • construcții hidrotehnice de captare a apei
  • înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt 
  • ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
  • înierbarea în jurul pomilor în livezi 
Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială a investiției, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în limita termenului specificat în apelul de depunere. 

Apelul este valabil în perioada 11 aprilie – 30 iunie 2023.

Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în "Manualul de alocare a granturilor al programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” , Anexa 7.
Programul de granturi post – investiționale destinate MDT mai presupune și consultanță gratuită oferită tuturor producătorilor agricoli interesați.
 
Detalii: aipa.md sau capmu.md.

Consultant Program de granturi: Maxim Pocaznoi, mob. 069303090.
loading ...