GRANTURI PENTRU FINANȚAREA MICROÎNTREPRINDERILOR, GESTIONATE DE FEMEI

04 jan 2024
UCIP IFAD oferă Granturi de până la 140 de mii de lei pentru finanțarea microîntreprinderilor, gestionate de femei. Granturile cu porțiune de credit, în sumă totală de până la 600 de mii de lei sunt destinate atât activităților agricole de producere, post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole, cât și altor activități conexe agriculturii (panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.)
 

Activități eligibile

Orice activitate agricolă desfășurată în aria de implementare a proiectului, de către femeile micro antreprenoare, în activități de producere primară (horticultură, culturi de câmp, etc), activități post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole.
 
Adițional, sunt eligibile activitățile conexe agriculturii (ex. panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.) ca formă de adaptare și reducere a vulnerabilității femeilor la șocurile climatice prin reducerea dependenței acestora de activitățile agricole și care au ca urmare creșterea veniturilor (reducerea sărăciei).
 

Cheltuieli eligibile

Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);
 
Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe). Însă, dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli (capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție), acestea pot fi acoperite din credit (până la 30 % din porțiunea de credit) și din contribuția beneficiarului, luând-se în calcul limitele impuse în regulament.
 
Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant) 600.000 MDL care include:
  • Porțiune de grant 80%, dar nu mai  mult de 140 000 MDL,
  • Porțiunea de credit 20%.
 
În cazul în care solicitanții de finanțare intenționează să implementeze proiecte investiționale mai mari, porțiunea de credit poate fi majorată până la 460.000 MDL.
 
Pentru mai multe detalii, accesează pagina web https://shorturl.at/rxPT4
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate
loading ...