GRANTURI PENTRU NO-TILL / STRIP-TILL ȘI ECHIPAMENTE / SISTEME DE IRIGARE

15 mai 2023
Agricultorii pot beneficia de granturi pentru practici și tehnologii No-Till / Strip-Till, cât și pentru compensarea costurilor echipamentelor și sistemelor de irigare. Valoarea maximă a unui grant este 10,000 de dolari SUA.
Granturile sunt oferite în cadrul Programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” al Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P) este în desfășurare.

Comisia de evaluare și selectare deja urmează să se convoace în perioada 22 – 26 mai pentru a evalua dosarele depuse, primele granturi urmând să fie debursate în luna iunie.

Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială a investiției. Beneficiarul de grant din sursele MAC-P este eligibil și pentru subvenție din partea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

NOTĂ: Un producător agricol va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Solicitantul la Programul de granturi post-investiționale destinat managementului durabil al terenurilor, trebuie să respecte următoarele condiții:
  • este înregistrat conform legislației în vigoare; activează și realizează investiția pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv pe teritoriul raionului Dubăsari, situat după traseul Râbnița – Tiraspol, cu excepția or. Chișinău si Bălți, în modul stabilit de legislația în vigoare;
  • activează în sectorul agricol de minim 1 an;
  • a efectuat investiții (cheltuieli) eligibile, în conformitate cu obiectivele Programului de granturi post-investiționale;
  • a procurat bunuri/servicii eligibile de la furnizori și distribuitori;
  • a efectuat investiția nu doar din surse de grant/ subvenție (se va prezenta dovada cofinanțării din surse proprii);
  • nu a beneficiat de grant din alte programe de asistență externă pentru același echipament/practică de MDT;
  • este deținător legal al bunurilor imobile pe care se efectuează investiția, după cum urmează:
- termenul de arendă/comodat a bunurilor imobile în/pe care este efectuată investiția nu este mai mic de 5 ani pentru culturi anuale și este valabil până la 31 decembrie a anului în curs.
- termenul de arendă/comodat a bunurilor imobile în/pe care este efectuată investiția nu este mai mic de 15 ani pentru plantațiile multianuale, calculat începând cu anul precedent celui de aplicare la Programul de granturi.
  • nu este inclus în Lista de Interdicție a producătorilor agricoli și nu este în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • la momentul depunerii cererii de aplicare, nu are restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național;
  • confirmă angajamentul pentru participare la activitățile de diseminare și demonstrație desfășurate în cadrul Proiectului MAC-P.
Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în "Manualul de alocare a granturilor”.
loading ...