GRANTURI PENTRU MICII FERMIERI DIN ZONELE RURALE

11 jul 2023
UCIP IFAD oferă granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice.

Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD. Beneficiarii vor contribui în numerar cu cel puțin 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile.

Data lansării: 03.07.2023
Data limită de aplicare: 17.07.2023

Aria de intervenție: Programul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP) are acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Republicii Moldova (GRM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți.

Grup țintă: mici fermieri orientați comercial care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți de activitate antreprenorială, sub orice formă juridică, în special femei și tineri fermieri, din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climatic.
 

Criterii de eligibilitate pentru solicitanții de finanțare

Solicitantul este persoană juridică și se încadrează într-una dintre aceste categorii:
 • Fermieri privați, rezidenții Republicii Moldova, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea antreprenorială (orice formă juridică, inclusiv gospodăriile țărănești și întreprinderile individuale) în regiune rurală. Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău sau Bălți trebuie să prezinte adițional dovada înregistrării filialei în zonă rurală.
 • Instituții de cercetare științifică agricolă și/sau întreprinderi agricole/forestiere de stat. În cazul când acestea au o adresă legală în Chișinău și/sau Bălți ele pot beneficia de granturi dacă au terenuri agricole situate în mediul rural sau extraurban;
 • Universitățile Moldovei (facultățile cu profilul agricol), colegii agricole, și alte instituții de cercetare și învățământ strâns legate de domeniu agricol.
Toți beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
 • cultivă între 2 – 10 ha teren (proprietate și/sau arendă)
Excepție: criteriul de maximum 10 ha nu se aplică instituțiilor de cercetare, întreprinderilor agricole/silvice de stat, universităților și colegiilor agricole.
 • trebuie să fie dispuși să dedice o parte din terenurile loturilor demonstrative, precum și loturilor.
 • menține evidență contabilă în conformitate cu procedurile și standardele contabile acceptabile.
 • va cofinanța investiția de 7,500 USD cu contribuția financiară proprie de minimum 30% și alte costuri necesare pentru bună. funcționare a exploatației agricole în cadrul lotului demonstrative
 • nu are datorii la bugetul public (această cerință se referă la fermierii privați).
 • are cel puțin 3 ani de experiență în activitatea agricolă de la înregistrarea acesteia, confirmată prin prezentarea certificatului de înregistrare.
 • are situația financiară satisfăcătoare (cumulativ pentru ultimii trei ani nu este negativă), confirmată prin rapoartele financiare. Această cerință se referă la fermierii private.
 • trebuie să prezinte o viziune clară pentru viitorii trei ani referitoare la culturile ce urmează a fi crescute.
 • este de acord că în baza lotului demonstrativ să fie organizate cursuri de instruiri pentru fermieri pe durata proiectului TRTP.
Activități și cheltuieli eligibile
Activități eligibile:
 • Creșterea culturilor horticole cu valoare adăugată înaltă: fructe, legume, struguri, pomușoare precum și plante aromatice și medicinale.
Cheltuieli eligibile:
 • Pompe pentru apă
 • Filtre pentru apă
 • Benzi de picurare
 • Micro-aspersoare
 • Accesorii aferente sistemului de irigare
 • Echipament pentru fertigare
Pentru clarificări și detalii suplimentare, accesați UCIP IFAD sau scrieți la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.md și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.
loading ...