IRIGAREA LA SCARĂ MICĂ REDUCE VULNERABILITATEA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE. Granturi pentru sisteme de irigare

30 oct 2023
Irigarea culturilor agricole reduce vulnerabilitatea la schimbările climatice și permite obținerea de recolte stabile și calitative. Unitatea Consolidată de Implementare a Proiectelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare și Adaptare Agricolă (UCIP IFAD) a lansat concursul de granturi cu finanțarea echipamentului pentru irigare eficientă la scară mică pentru tot spectrul de culturi cu valoare adăugată înaltă. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP).
 
Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD, iar beneficiarii vor cofinanța investiția cu cel puțin 30% din valoarea cheltuielilor eligibile. Fermierii, potențiali beneficiari, întreabă de ce anume irigarea și care sunt condițiile de accesarea a acestor finanțări.
 

Cine poate beneficia de granturi?

Toți beneficiarii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
 1. cultivă până la 10 ha teren (suprafață totală în proprietate și/sau arendă);
 2. menține evidență contabilă în conformitate cu procedurile și standardele contabile acceptabile;
 3. va cofinanța suportul financiar de către UCIP IFAD de 7,500 USD cu contribuția financiară proprie de minimum 30% și alte costuri necesare pentru bună funcționare a exploatației agricole;
 4. nu are datorii la bugetul public și local;
 5. are acces la sursă de apă pentru irigare;
 6. are cel puțin un an de experiență în activitatea agricolă de la înregistrarea acesteia, confirmată prin prezentarea certificatului de înregistrare;
 7. a frecventat instruiri dedicate tehnologiilor eficiente de irigare finanțate de către UCIP IFAD.
 Care sunt activitățile agricole eligibile pentru accesarea grantului la irigare?
Creșterea culturilor horticole cu valoare adăugată înaltă: fructe, legume, struguri, pomușoare precum și plante aromatice și medicinale și flori. Irigarea aplicată la aceste culturi permite sporirea rezilienței producătorilor agricoli la riscurile economice, de mediu și climatice, precum și de a spori productivitatea și calitatea produselor agricole.
 
Cheltuieli eligibile la finanțare – accesarea grantului la irigarea la scară mică:Sistem de irigare prin picurare a solului sau sub-solului - rețea hidraulică constând din complexe sau separat de stațiile de pompare, conducta principală de alimentare cu apă pe câmp, bandă de picurare, filtru de disc, filtru de sită, filtru de nisip, hidrociclon, rezervoare pentru pregătirea îngrășământului soluție, dozator de îngrășăminte, injector, stații de fertilizare, accesorii (fitinguri, conexiuni noi etc.).


 
Sisteme de irigare prin aspersiune manual portabile cu micro aspersoare în set;  - rețea hidraulică constând dintr-un complex sau separat de stațiile de pompare, conducta principală de alimentare cu apă din plastic sau metal, aspersoare, filtru de disc, filtru de sită, filtru de nisip, hidrociclon, rezervoare pentru soluție de îngrășământ, dozator, injector, stație de îngrășăminte, inclusiv accesorii (fitinguri, conexiuni etc.).
 
Potențialii beneficiari vor lua în considerare următoarele:
 1. Acoperirea cheltuielilor pentru procurarea bunurilor din cadrul proiectului se face la valoarea bunurilor fără TVA;
 2. Toate activele achiziționate din mijloacele Proiectului vor fi noi și vor fi livrate cu garanție;
 
Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate pentru solicitanții de finanțare și activitățile și cheltuielile eligibile, precum și neeligibile le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Granturi.
 

Cum pot accesa suport tehnic – consultativ și cine mă poate ajuta la pregătirea setului de aplicații?

Solicitantul grantului poate beneficia de suport tehnic – consultativ pentru dezvoltarea afacerii oferit de consultanții regionali a Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), care va asista solicitantului la toate etapele procesului de aplicare, inclusiv la elaborarea schemei de proiectare simplă și specificațiilor tehnice a sistemului de irigații, dezvoltarea Planului de afaceri și completarea Cererii pentru accesarea grantului.
 
Notă: Toate serviciile acordate solicitanților de grant de către ACSA descrise în acest apel sunt Gratuite pentru fermieri, fiind achitate din sursele UCIP IFAD. Procedura de solicitare și debursare a grantului, AICI. Pentru contacte: web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.

Care sunt pașii de obținere a suportului tehnic – consultativ oferite de ACSA la pregătirea setului de aplicații la accesarea grantului?

PASUL 1. Verificarea corespunderii proprii la criterii de eligibilitate / Beneficiarul + Consultantul regional ACSA din raza de acțiune a Beneficiarului.
 
PASUL 2. Consultantul regional ACSA organizează în aria regională instruire obligatorie cu durata de 24 ore (3 zile, cu 5 module de instruire). În baza acestor instruiri IFAD şi ACSA, eliberează Certificat de instruire al administratorului sau fondatorilor la instruirii dedicate tehnologiilor eficiente de irigare. Instruirile pentru Beneficiari sunt gratuite şi achitate din Fondul de Adaptare IFAD (cu excepția cheltuielilor de transport regionale).
 
PASUL 3. Beneficiarul colectează documentele solicitate (etapa de până la completarea Cererii de participare și elaborare a Planului de afacere simplificat), conform Anexei 8: Lista de verificare a documentelor prezentate a Cereri de accesare a grantului.
 
La această etapă, potențialii beneficiari de granturi vor prezenta obligator Confirmarea calității apei pentru irigații:
 1. în cazurile utilizării apelor din cadrul ASOCIAȚIILOR UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGAȚII (AUAI) și din PUȚ SUBTERAN – beneficiarii expres vor prezenta autorizația valabilă de mediu pentru folosință speciala a apei pentru irigații (în cazul AUAI – copia acesteia de la asociație);
 2. în cazurile utilizării APELOR DE SUPRAFAȚĂ DIN ORICARE ALTĂ SURSĂ să va prezinta rezultatele încercărilor de laborator a calității și pretabilități apelor la irigare în baza minim a 6 indici de calitate (Gradul de mineralizare; Reacția (valoarea pH; Raportul de adsorbție a sodiului (SAR); Indicele magnezial (PMg); Conținutul de clor / și Indicele de formare a sodei (Ifs) sau Carbonatul de sodiu rezidual (CSR)), de la oricare Laborator care dispune de acest probatoriu, iar indicii menționați sunt în limita valorii admisibile.
 
PASUL 4. Beneficiarul + Consultantul regional ACSA, cu ieșire la obiectul investiției, completează Tabelul de informații preliminare pentru elaborarea schemei de proiectare simplă și specificațiilor tehnice a sistemului de irigații - care urmează să fie instalat.
 
PASUL 5. Beneficiarul, în baza schemei de proiectare simplă și specificațiilor tehnice a sistemului de irigații, colectează ofertele tehnice și financiare de la minim 3 furnizori diferiți pentru bunurile destinate achiziției.
 
PASUL 6. Beneficiarul împreună cu Consultantul regional ACSA, elaborează Notă - raport de evaluare şi selectare a ofertei de preț, vor completa integral Cererea și Planul de afacere simplificat al investiției.
 
PASUL 7. Beneficiarul sau Consultantul regional ACSA, din numele și cu consimțământul Beneficiarului, depun setul de documente solicitate la UCIP IFAD.
 
De ce sunt importante rezultatele încercărilor de laborator a calității și pretabilității apelor la irigare și care sunt parametrii admiși?
Calitatea și pretabilitatea apei la irigare este foarte importantă în evitarea sărăturării și solonetizării, menținerea calității și fertilității solului și asigurarea parametrilor optimali de creștere și dezvoltare a plantelor irigate. În conformitate cu normativele naționale „Regulamentul cu privire la folosință apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole” (HG nr. 635 din 19.08.2020) și „Regulamentul cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață” (HG nr. 890 din 12.11.2013), pretabilitatea apei la irigare trebuie să corespundă minim la următoarele indici de calitate și cu următoarele valori admisibile:Folosirea la irigare a apelor mineralizate cu concentrații mari de sodiu (Na), cationi de calciu (Ca) şi magneziu (Mg) cu indici irigaționali nefavorabili, din orice sursă de apă (atât de suprafață cât și subterane), influențează profund asupra întregului complex de însușiri fizice, chimice şi mecanice ale solului, duc la salinizare şi solonetizare, iar ulterior la ilitizarea, argilizarea şi peptizarea argilei fine au caracter ireversibil a structurii solului. Sarea (în special sărurile de sodiu) împiedică dezvoltarea normală a plantelor prin limitarea asimilării de substanțe nutritive, diminuarea cantităților de apă disponibilă pentru plante și uscarea plantelor ca urmare a creșterii presiunii osmotice și a efectelor toxice ale sărurilor.
 
Apelul de granturi este deschis începând cu data lansării și până la epuizarea resurselor financiare. UCIP IFAD va anunța despre data închiderii apelului de granturi prin plasarea informației corespunzătoare pe pagina web a UCIP IFAD în compartimentul dedicat apelului de granturi la următoarea adresă: http://www.ucipifad.md/granturi/
 
Cererea se depune la următoarea adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 162,  of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de email: office@ucipifad.md și alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.
 
loading ...