OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE ÎN SECTORUL IRIGĂRII. Programe IFAD

21 mar 2023
Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) şi Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) implementează Campania de informare „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole”.

Campania este parte a Componentei Proiectului TRTP și e destinată producătorilor agricoli şi antreprenorii rurali.  Recent, sub sloganul: „Irigarea îţi poate aduce profituri esenţiale cu preţuri competitive în ani secetoşi”, au fost informați despre posibilitățile de finanțare agricultorii din raioanele Briceni, Ocnița și Edineț.

Proiectul „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)”, este implementat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), prin intermediul UCIP IFAD, în baza Acordului de finanțare semnat între Guvernul Republicii Moldovei şi Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (IFAD). Acesta are ca scop stimularea creșterii economice rurale la scară largă și reducerea sărăciei prin investiții şi intervenții complementare în zonele mai vulnerabile și defavorizate la climă din toată țara.

Cui sunt destinate atelierele?

Campania de informare în cadrul proiectului menționat prevede implementarea a 15 Ateliere regionale de informare – instruire cu o acoperire națională. La seminare sunt invitați producători agricoli, mici fermieri, tineri antreprenori și femei din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, struguri de masă, pepeniere), care aplică sau doresc să aplice irigarea la scară mică. De asemenea, sunt invitați și membrii Asociațiilor de Utilizatori de Apă la Irigare (AUAI), care prin granturile oferite de proiect vor avea acces la investiții în dezvoltarea infrastructurii irigării (bazine de acumulare a apei, sisteme de aducție a apei și construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei la irigare). La Briceni, Atelierul de lucru a fost implementat de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu participarea dl. Anatolie Fala, Director proiecte ACSA (în calitate de instructor – formator), dna. Iulia Jeleznii, Șefa Secției Agricultură, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului Raional Briceni și dl. Igor Oboroc, Sef serviciu agricultura a Consiliului Raional Ocnița, şi 50 de producători agricoli și membrii a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă la Irigații (AUAI) din aria raioanelor Briceni, Edineț și Ocnița.

În cadrul Atelierului de informare – instruire, au fost prezentate informații despre:
 • scopul, obiectivele şi oportunitățile oferite de Programele IFAD în Republica Moldova,
 • oportunităţi de asistenţa tehnică şi consultanţă gratuită la elaborarea şi depunerea cererilor de finanțare pentru accesarea granturilor,
 • criterii de eligibilitate și identificare a potenţialilor beneficiari a loturilor demonstrative,
 • oportunităţile și riscurile irigării la scară mică, investiţiile şi tipurile de irigare susţinute de proiect.

Cine poate beneficia de finanțare?

Implementarea proiectului nominalizat are două componente – abordări de investiţii şi sprijin financiar, care include:
 1. asistență financiară sub formă de Granturi în valoare maximă de 300 000 dolari SUA unui Grup – client (grup de minim 20 beneficiari eligibili) pentru investiţii în infrastructura de irigare. În cazul în care sunt mai puţin beneficiari valoarea maximală a grantului se va calcula după formula: 15 000 dolari SUA x Numărul de beneficiari, și o contribuție de coparticipare de minim 10% a membrilor Grupului - client. Suprafața sistemului de irigare finanțat pentru acest grup de beneficiari va fi de maxim 100 hectare. şi;
 2. suport financiar sub formă de Granturi – investiţi cu valoarea maximă 7.500 dolari SUA pentru investiţii în sisteme de irigare la scară mică. Și o contribuție de coparticipare de minim 30% a potențialului beneficiar, pentru producătorii agricoli - micii, tinerii antreprenori şi femei din arii rurale (cu excepția or. Chișinău și Bălți), care cultivă până la 10 hectare de terenuri agricole (proprietate și/sau arendă pe termen lung).
 Ambele componente pe parcursul implementării vor fi precedate de suport şi servicii de consultanţă tehnică gratuită prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), la:
 • diseminarea informațiilor și identificarea grupelor – clienți şi micilor fermieri;
 • la fondarea de loturi demonstrative de promovarea a tehnicilor eficiente de irigare;
 • identificare și Formarea de Formatori și instruirea aplicaților la granturi;
 • suport practic beneficiarilor la pregătirea pachetelor de cereri pentru aplicarea la Fondul de Adaptare/IFAD;
 • consultanță specializată post-instalare la aplicarea irigării la scară mică şi promovarea tehnicilor de irigare la scară mică pentru încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienţei micilor fermieri prin adoptarea de practici agricole inteligente de adaptare la schimbările climatice.
Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați în implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informaţii suplimentare pe pagina web a ființatorului UCIP IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), web: www.acsa.md. În perioada 10 martie – 30 iunie, UCIP IFAD şi ACSA vor organiza 15 Ateliere regionale de informare – instruire la care sunt aşteptaţi peste 450 de potenţiali beneficiari ai proiectului.

În perioada imediat următoare, UCIP și ACSA vor implementa 3 Ateliere regionale de informare pentru data de 24 martie 2023, ora 10.00, în or. Cahul, str. Pr. Republicii 15/B, cu locația Restaurantul Codreanu, pentru agricultorii din raionul Cahul și Vulcănești, pe 29 martie 2023, ora 10.00, în or. Ștefan Vodă, str. Libertății 9, cu locația Restaurantul Mărțișor, pentru agricultorii din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni  și pe data de 31 martie 2023, ora 10.00, în or. Leova, str. Independenței 33, et. 2, cu locația Sala de Ședințe a Consiliului Raional Leova, pentru agricultorii din raioanele Leova și Cantemir. 

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare acordă suport investițiilor în infrastructura de irigare care se axează pe sisteme micro și mici de irigare.
loading ...