UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

11 aug 2021
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD a lansat un nou apel de GRANT pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice. Este vorba de Apelul III, iar beneficiari vor fi:

-    întreprinderile înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova;
-    mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația;
-    au cel puțin un an de experiență în domeniu;
-    suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
-    cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 25 ha;
-    posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică);
-    nu au datorii la bugetul de stat și dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului.

Apelul este valabil și pentru beneficiarii neeligibili, în care se regăsesc mai multe categorii, printre care: solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare; solicitanții (întreprinderile, fondatorii și soții/soțiile, rudele sau afinii până la gradul al doilea al acestora ), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD; solicitanții care solicită grant pentru bunuri aflate în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare; colicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua; solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative; cei care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin; apelanți care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.

Mărimea granturilor oferite

-    pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate, mărimea grantului va reprezenta 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
-    pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.
Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată: sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem; rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;  aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole; echipament pentru agricultura conservativă: semănătoare No-till pentru culturi cerealiere și prășitoare etc.

În același timp, granturile vor fi alocate pentru:

-    sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
-    set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
-    echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
-    instalații fotovoltaice;
-    mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:
-    maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice.

Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor financiare disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate începând cu data de 09 august 2021 și pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

Pentru mai multe detalii, accesează http://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/
 
Top știri

PLANTAȚIE DE CĂPȘUNI PE LÂNGĂ BISERICĂ. Preotul din Nisporeni a făcut studii în agricultură pentru a-și ajuta comunitatea

24 jun 2022

GRÂUL, ORZUL ȘI PORUMBUL SE IEFTINESC. Fermierii din Australia ar putea obține o recoltă record de grâu

06 jun 2022

APICULTURĂ PE TIMP DE RĂZBOI. Cu cât vând anul acesta ucrainenii mierea la export?

15 jun 2022

MOLDOVA, ȚARĂ AGRARĂ, DAR FĂRĂ UNIVERSITATEA AGRARĂ. Decizia autorităților de a comasa UASM cu UTM a trezit un val de nemulțumiri

29 jun 2022

CÂTĂ APĂ DĂM ALBINELOR VARA? Cum facem un adăpător bun?

13 jun 2022
Din aceeași categorie

10 ANI DE MAC-P. Un deceniu de investiții în modernizarea agriculturii

23 jun 2022

MOLDOVA VA PRIMI 3 MILIOANE DE DOLARI PENTRU CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII AGRICOLE

09 jun 2022

3,1 MILIOANE USD PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII. Guvernul a ratificat Acordul de Grant dintre Republica Moldova și BIRD

02 jun 2022

GRANTURI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ÎN ZONA RURALĂ. Finanțarea se oferă pentru drumuri și sisteme de irigare

30 mai 2022

AGRICULTORII VOR PRIMI SUPORT FINANCIAR PENTRU TEHNOLOGII PERFORMANTE. 10 milioane de lei vor fi alocați pentru acest program

25 mai 2022

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III

Este pentru adaptarea la schimbările climatice

Aplică ACUM, detalii mai jos

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

loading ...