UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

11 aug 2021
Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD a lansat un nou apel de GRANT pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice. Este vorba de Apelul III, iar beneficiari vor fi:

-    întreprinderile înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova;
-    mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația;
-    au cel puțin un an de experiență în domeniu;
-    suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
-    cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 25 ha;
-    posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică);
-    nu au datorii la bugetul de stat și dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului.

Apelul este valabil și pentru beneficiarii neeligibili, în care se regăsesc mai multe categorii, printre care: solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare; solicitanții (întreprinderile, fondatorii și soții/soțiile, rudele sau afinii până la gradul al doilea al acestora ), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico- Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD; solicitanții care solicită grant pentru bunuri aflate în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare; colicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua; solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative; cei care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin; apelanți care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.

Mărimea granturilor oferite

-    pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate, mărimea grantului va reprezenta 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
-    pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.
Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată: sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem; rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;  aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole; echipament pentru agricultura conservativă: semănătoare No-till pentru culturi cerealiere și prășitoare etc.

În același timp, granturile vor fi alocate pentru:

-    sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
-    set de jgheaburi, țevi și rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcțiile din zona de producție;
-    echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
-    instalații fotovoltaice;
-    mașini și utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice:
-    maşini pentru distribuirea îngrășămintelor organice.

Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor financiare disponibile. Cererile de finanțare vor fi recepționate începând cu data de 09 august 2021 și pot fi depuse până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

Pentru mai multe detalii, accesează http://www.ucipifad.md/granturi/apel-iii-depunerea-solicitarilor-de-grant-la-finantarea-masurilor-de-adaptare-a-sistemelor-de-productie-agricola-la-schimbarile-climatice/
 
Top știri

PETRU MIHOV: Mi-a fost de mirare că în 2021 Rusia a procurat de la noi soiuri roz. În Belarus, în Europa, mai vindem și struguri albi

12 jan 2022

STARTUP-URI ÎN AVANS: Subvenții de 75 milioane lei pentru proiecte agricole la sate, disponibile din anul viitor. Detalii

30 dec 2021

CE SE-NTÂMPLĂ ÎN STUPINE? Apicultorii îngrijorați de temperaturile care ar putea provoca albinele la zborul de curățare

04 jan 2022

VIDEO: PRODUSELE WUXAL DE LA UNIFER X, partenerul optimal al producătorilor agricoli. Ce spune compania „VIORIX-AGRO”

27 dec 2021

VINĂRIA PURCARI A AJUNS PE WALL-STREET. Istoria de succes a lui Victor Bostan și a vinului care a cucerit întreaga lume

03 jan 2022
Din aceeași categorie

TINERII DIN STÂNGA NISTRULUI AU ȘANSA DE A-ȘI LANSA PROPRIA AFACERE. Detalii despre grantul oferit de UE

20 jan 2022

PESTE 3 MII DE PRODUCĂTORI AGRICOLI, BENEFICIARI AI PROGRAMELOR IFAD ÎN 2022. Valoarea totală a granturilor

19 jan 2022

SE CAUTĂ BENEFICIARII DE GRANTURI PENTRU REABILITAREA PĂȘUNILOR. Sumele acordate și condițiile de participare

19 jan 2022

PROGRAM DE GRANT PENTRU GESTIONAREA UNOR DEȘEURI: Condițiile pentru a aplica

18 jan 2022

CE CONDIȚII PREVĂD NOILE GRANTURI DE PÂNĂ LA 40 MII EURO OFERITE DE UE? Detalii

13 jan 2022

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III

Este pentru adaptarea la schimbările climatice

Aplică ACUM, detalii mai jos

UN NOU GRANT DE LA IFAD, APELUL III. Este pentru adaptarea la schimbările climatice. Aplică ACUM, detalii mai jos

loading ...