ASIGURAREA MEDICALĂ PENTRU DEȚINĂTORII DE GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI. CNAM explică

17 oct 2023
Potrivit legislației Republicii Moldova, fondatorii de Gospodării Țărănești cu statutul de Întreprindere Individuală sunt obligați să achite prima obligatorie de asigurare medicală până la data de 31 martie a anului în curs.
 
În 2022, Parlamentul a instituit mecanismul de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive din Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier) și din Registrul fiscal de stat. Respectiv, gospodăriile țărănești incluse în registrele de iradiere nu mai primesc notificări de la CNAM cu referire la achitarea primei de asigurare. Potrivit fermierilor, nu toate gospodăriile țărăneștiinactive au fost incluse în aceste registre. Respectiv, fondatori au primit de la CNAM înștiințare despre necesitatea achitării primei de asigurare.
 
Potrivit legii menționate, radierea gospodăriilor s-a efectuat în baza listei de gospodării inactive, întocmite de primăria din localitatea respectivă. În cazul în care primăria nu a inclus gospodăria în lista celor care urmează a fi radiate, aceasta se consideră a fi gospodărie activă și, respectiv, fondatorul are obligația de a achita anual prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă.
 
Vă îndemnăm să verificați în cadrul administrației publice locale, la primăria din localitatea dumneavoastră, dacă gospodăria țărănească pe care ați fondat-o a fost sau nu inclusă în lista de radiere. Dacă gospodăria dvs lipsește din acest registru, împreună cu autoritățile publice locale, depuneți actele necesare pentru radiere și informați CNAM despre acest fapt pentru a exclude un eventual litigiu, a explicat directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, în cadrul unui briefing de presă.
 
Șeful CNAM a mai informat că recent, la inițiativa Guvernului, a fost expediat în Parlament un proiect de Lege care prevede excluderea răspunderii contravenționale pentru neachitarea în timp a primelor de asigurare obligatorie pentru asistență medicală în sumă fixă. Dar, dacă nu achită această taxă, vor trebui să cumpere polița de asigurare la preț integral, ca și ceilalți cetățeni neasigurați, a precizat oficialul.
 
Achitată în termeni legali (până la 31 martie a anului în curs), polița de asigurare, în cazul proprietarilor de terenuri cu destinaţie agricolă este de 1.622 de lei și 2.028 de lei pentru fondatorii de întreprindere individuală.
 
Informații suplimentare privind drepturile și obligațiile cetățenilor în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală pot fi obținute la serviciul telefonic Info CNAM – 0 800 99999.
loading ...