TERMENUL DE SOLICITARE A GRANTURILOR PENTRU ECHIPAMENT AGRICOL MODERN SE EXTINDE

06 feb 2024
UCIP IFAD extinde termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea de grant pentru echipament agricol modern până pe 14 februarie 2024.
 
UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:
 
 • Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 7 500 dolari SUA per beneficiar ;
 • Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.
 
Cine poate beneficia de finanțare?
Întreprinderile, înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau fermieri privați, care își desfășoară activitatea antreprenorială de cel puțin 1 an în zonă rurală și dețin în proprietate și/sau arendă până la 50 ha de teren.
 
Granturile se oferă pentru achiziționarea de:
 • Semănătoare;
 • Prășitoare;
 • Cultivator cizel (scarificator);
 • Decompactor/subsolier pentru afânarea terenului;
 • Maşini de cosit iarba pentru plantaţiile de livezi, vii și fâneţe;
 • Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;
 • Sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol
 • Rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;
 • Aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;
 • Sisteme anti-grindină și plasă pentru umbrire;
 • Echipament de producere a energiei solare în zona de producere; 
 • Mașini și utilaje folosite în sistemul  de producere a culturilor organice.
 
Pentru mai multe detalii, vezi:
 • Aici
 • Nr. de tel. (022) 22 30 73.
 • e-mail office@ucipifad.md
 
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate
loading ...