TRANZIȚIA LA CERINȚELE NOII LEGISLAȚII ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI ECOLOGICE

19 apr 2024
MAIA a organizat o ședință repetată cu reprezentanții autorităților, asociațiilor de profil și organismelor de inspecție și certificare implicate în domeniul producției ecologice. Scopul a fost identificarea soluțiilor pentru problemele ce pot fi întâmpinate în procesul de evaluare a conformității produselor ecologice.
 
În cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum: tranziția la normele și cerințele noii legislații în domeniul producției ecologice, procedura de înregistrare a operatorilor ecologici și accesarea subvențiilor în anul curent, asigurarea continuității statutului operatorilor ecologici, precum și acțiunile MAIA pentru dezvoltarea sectorului la nivel național și recunoașterea țării ca furnizor de încredere de produse ecologice autohtone pe piețele internaționale.
 
Secretarul de stat Vasile Șarban a menționat că pentru a asigura o trecere treptată la noua legislație în domeniu este stabilită o perioadă de tranziție atât pentru operatorii ecologici cât și pentru organismele de inspecție și certificare. Acest lucru va ajuta operatorii și organismele de inspecție să se conformeze noilor norme și cerințe prevăzute în Legea privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.
 
 Au fost întreprinse măsuri pentru a exclude dublarea certificării ecologice conform legislației comunitare și legislației naționale, astfel ca operatorii ecologici să nu mai fie supuși unor cheltuieli și proceduri administrative duble la evaluarea conformității produselor ecologice, a adăugat oficialul.
 
Șefa Serviciului a menționat că au început discuțiile cu Comisia Europeană pentru a recunoaște Republica Moldova ca țară cu legislație armonizată la standardele UE.
loading ...