METODE DE IRIGARE ÎN LIVEZI. Norme de udare pentru măr și sâmburoase

08 aug 2023
În plantaţiile pomicole, mai frecvent, se folosesc următoarele metode de irigare: udarea prin aspersiune, udarea prin microaspersiune, udarea prin picurare, udarea subterană.
 

Udarea prin aspersiune

Udarea prin aspersiune constă în distribuirea apei printr-o reţea de conducte cu presiune înaltă unde pulverizarea se efectuează atât deasupra, cât şi sub coroana fiecărui pom, sub formă de ploaie artificială, cu ajutorul aspersoarelor cu diferită rază de acţiune. Cu acest sistem de udare, cantitatea de apă utilizată la o aplicaţie este de 300-600 mm în funcţie de raza de acţiune a aspersoarelor, iar pe parcursul perioadei de vegetaţie la speciile pomicole sunt necesare minimum 3-4 udări. Pentru fiecare caz în parte, se stabilesc termenele şi norma udării în baza umidităţii solului.
 

Udarea prin microaspersiune

Udarea prin microaspersiune constă în distribuirea, printr-o reţea de conducte cu presiune scăzută, a unei cantităţi reduse de apă (100-150 m3/ha) şi distribuirea ei uniformă sub coroana pomilor. Cantitatea de apă emisă de un microaspersor poate varia de la 30 până la 120 l/oră. Pentru udarea caisului se recomandă microaspersoare cu un debit de apă de 30-35 l/oră.
 
În ultimul timp, în ţările cu pomicultură avansată udarea prin microaspersiune deasupra coroanelor, se utilizează numai în scopul de a proteja pomii în perioada îngheţurilor târzii de primăvară.
 

Udarea prin picurare

Udarea prin picurare constă în administrarea lentă a apei în zona sistemului radicular ale pomilor în raport cu cerinţele fiziologice ale acestora. Practic, apa este adusă la fiecare pom prin conducte din material plastic cu diametre reduse şi pusă la dispoziţia plantelor sub formă de picături. Tubul capilar se amplasează de-a lungul rândului de pomi, la nivelul solului cât mai aproape de trunchi. În cazul când terenul livezii este amplasat în pantă, mai preferabil este ca tubul capilar să fie amplasat mai sus de trunchiul pomilor, pentru o redistribuţie mai uniformă a apei. În cazul prelucrării fâşiei de sol dintre pomi, tubul capilar se fixează pe sârmă, amplasată pe elemente de susţinere la înălţimea de 40 – 50 cm.
 

Udarea subterană

Udarea subterană constă în aducerea apei direct în zona amplasării celei mai mari ponderi de rădăcini ale pomilor, printr-o reţea de conducte magistrale şi tuburi capilare perforate. Tuburile capilare sunt din polietilenă, cu grosimea peretelui de 0,9-1,2 mm şi diametrul de 16 şi 20 mm cu picurători montate în interior la distanţa de 0,75 m una de la alta, care lucrează la o presiune de la 0,5 până la 4,0 bari. Tubul capilar se montează pe ambele părţi ale rândului la distanţa de 0,75–1,0 m de trunchiul pomilor, la adâncimea de 30-40 cm.
 

Irigarea la cultura de măr, norme recomandate

Luând ca bază consumul de apă mai intens utilizată la cultura mărului în anumite fenofaze ale perioadei de vegetaţie după F. Irme (2003) citat de Gh. Cimpoieş (2012), orientativ pot fi recomandate următoarele termene de udare.


 

Irigarea la sâmburoase

Pentru speciile sâmburoase se recomandă ca prima udare a pomilor să se execute primăvara devreme, cu o săptămână înainte de înflorit, dacă nu s-a efectuat udarea de aprovizionare toamna şi în sol este deficit de umiditate.
 
A doua udare de efectuat la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai, după legarea fructelor, când are loc întărirea endocarpului. În perioada respectivă, fructele legate încep să se dezvolte destul de repede în urma creşterii mai intense a celulelor formate în fruct şi coincide cu momentul când temperaturile încep să crească, influenţând negativ asupra activităţii pomilor.

Citește și: CE ESTE FERTIRIGAREA?
 
A treia udare de efectuat în perioada creşterii intensive a lăstarilor, dacă este insuficienţă de umiditate în sol, dar mai raţional este de efectuat cu 2-3 săptămâni înainte de recoltare, când are loc creşterea intensivă a fructelor. A patra udare de efectuat la sfârşitul lunii iulie, înainte de începutul perioadei de diferenţiere a mugurilor, când pomii încep pregătirea pentru dezvoltarea mugurilor florali pentru recolta anului viitor.
 
În cazul speciilor sămânţoase şi sâmburoase, când în perioada de toamnă, în stratul activ de sol de 60-120 cm grosime s-a înregistrat insuficienţă de umiditate, după căderea frunzelor se recomandă de efectuat o irigare de aprovizionare cu norma de 900-1000 m3/ha dacă se utilizează irigarea prin aspersiune, 250-300 m3/ha prin microaspersiune şi 150-200 m3/ha prin picurare. Aceasta favorizează iernarea pomilor şi parcurgerea primelor fenofaze ale vegetaţiei următoare, exclude frecvent necesitatea a 1-2 udări din primăvară.
 
Bibliografie: BUNELE PRACTICI DE CREŞTERE A FRUCTELOR, STRUGURILOR ŞI POMUŞOARELOR ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Ananie Peșteanu, Valerian Balan, Gheorghe Nicolaescu
loading ...