SOIURI NOI DE CAIS: Adaptabile la condițiile locale, calități înalte ale fructelor

18 oct 2023
Declinul relativ rapid al majorității plantațiilor de cais din republică impune eforturi mari în vederea redresării culturii lui, creării de noi soiuri, precum și a introducerii sortimentului și tehnologiilor de cultură modernizate.
 
Sortimentul înregistrat în Republica Moldova necesită a fi completat cu soiuri ce posedă adaptabilitate și plasticitate ecologică cât mai bune la condițiile locale de mediu, calități superioare ale fructelor, dar și cunoașterea calităților și a comportamentului soiurilor introduse, care ulterior pot fi incluse în programele de ameliorare a caisului.
 
În acest sens, s-au efectuat studii de cercetare a soiurilor noi de cais, în condițiile climatice ale R. Moldova. Cercetările experimentale au fost efectuate în colecțiile naționale de cais (Stațiunea Experimentală „Codrul” (Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare), precum și în raioanele Nisporeni (com. Șișcani), Telenești (s. Mândrești), Strășeni (s. Recea).


Cais Pinkcot 

În calitate de material biologic pentru cercetare s-au utilizat structurile biologice și de producție ale unor soiuri create în cadrul institutului (Kostiu jenski, Codrean, Nadejda), precum și ale unor soiuri introduse din selecția mondială (introduse pentru testare temporară, inclusiv Early Blush ® Ruthbhart (cov), Orange red ® Bhart (cov), Pinkcot, Kyoto, Big red, Farbaly, Faralia, Lady cot etc.), care, conform cercetărilor preliminare din cadrul programelor instituționale, s-au dovedit a fi de perspectivă și pentru Republica Moldova. Ca portaltoi a fost utilizat biotipul de zarzăr MVA, schemele de plantare 6x4 m și 5x4 m, în lipsa irigării.
 

Caracteristici ale soiurilor noi de cais

Actualmente, Catalogul de Stat al soiurilor de plante al Republicii Moldova conține 21 de soiuri de cais, dintre care 9 create în țara noastră (IŞPHTA). Începând cu ultima perioadă de dezvoltare a culturii caisului, sunt considerate ca prioritare soiurile destinate consumului proaspăt, cu pulpa fermă, pretabile la păstrare temporară, transportare la distanțe lungi etc. Având în vedere diversificarea piețelor de desfacere a caiselor, este indispensabil de a introduce soiuri moderne străine, deja solicitate intens de consumatori.
 
Astfel, soiurile recent introduse pentru fondarea noilor livezi de cais (spre exemplu: Orange red, Pinkcot, Kyoto, Big red, Farbaly, Faralia) completează perfect golurile temporare de fructe din perioada timpurie spre medie, medie-tardivă. Acestea se încadrează în grupul celor de vigoare medie, iar producția kg/pom este relativ înaltă: la majoritatea soiurilor – peste 20 kg/pom, nota de degustare a fructelor proaspete fiind mai înaltă față de martor (peste 4,5 p.).
 
În condițiile de cultivare ale țării noastre, genotipurile evidențiate introduse posedă un complex de caracteristici favorabile pentru promovare, cum ar fi: productivitate stabilă, rezistență sporită și toleranță la factorii nefavorabili biotici și abiotici, vigoare medie de creștere, capacitatea de a forma mai multe tipuri de formațiuni de rod etc.


Cais Orange red
 
În prezent, în producere sunt frecvent răspândite în special soiurile Codrean (cu fructe de maturare timpurie-medie destinat pieței locale), Vasile Cociu (maturare timpurie spre medie, fructe cu calități comerciale înalte, intens colorate, pulpa fermă, păstrare bună la frigider, transportare la distanțe lungi), Nadejda (maturare medie, fructe cu calități comerciale înalte, pulpa fermă, păstrare bună în stare proaspătă la frigider, pretabile pentru export), Kostiujenski (bun polenizator pentru majoritatea soiurilor luate în studiu).
  1. Se coc în perioada medie și medie-tardivă
Soiurile noi introduse (Kyoto, Orange red, Pinkcot, Farbaly etc.), sunt binevenite la completarea golurilor de fructe de cais din perioada medie și medie-tardivă, fiind înalt productive, cu calități bune, utilizate atât pentru consum proaspăt, cât și pentru procesare industrială. De asemenea, soiurile introduse se încadrează bine la completarea golurilor de fructe de cais din toate perioadele de maturare a fructelor. Astfel, ele pot fi utilizate atât la producerea fructelor pentru anumite necesități, cât și pentru utilizare în programele ulterioare de ameliorare genetică și de creare a noi soiuri de cais pentru condițiile Republicii Moldova.
 
  1. Sunt buni polenizatori
Perioada de înflorire a sortimentului introdus de cais, în zona pomicolă de Centru a țării noastre, s-a derulat pe parcursul a 5-7 zile, analogic soiurilor de bază locale, care pot servi și ca buni polenizatori (dat fiind faptul că pentru majoritatea soiurilor introduse sunt necesari cel puțin 2 polenizatori).
 
  1. Se adaptează bine la condițiile locale
Dintre soiurile studiate, producții înalte de caise în lipsa irigării au fost obținute la soiul Kyoto, soi autofertil cu adaptabilitate bună pentru condițiile variabile din punct de vedere pedoclimatic ale terenurilor fragmentate. Parțial rezistent la temperaturile scăzute de primăvară poate fi considerat soiul Faralia.
 

Cais Farbaly

Caracteristicile morfologice, biologice și de producție evidențiate constituie o premisă evident valoroasă pentru introducerea soiurilor sus-menționate. Astfel, cele mai reprezentative caracteristici ale soiurilor studiate țin de adaptabilitatea bună la condițiile locale, corespunderea înfloririi și polenizării cu a soiurilor locale, productivitate sustenabilă și calități înalte ale fructelor în cadrul noilor piețe pentru fructe proaspete.
 
Bibliografie: Maria PÎNTEA. Cu privire la introducerea soiurilor noi de cais în Republica Moldova.
loading ...