TĂIERI ÎN VERDE LA PĂR. Formarea coroanei

13 jun 2023
Majoritatea soiurilor de păr, înregistrate în Republica Moldova – Untoasa Giffard, Favorita lui Clapp, Untoasa Hardanpont, Vîstavocinaia, Noiabriscaia, Socrovişce ş.a. au pomi de vigoare mijlocie. Pomii soiurilor Williams şi Contesa de Paris sunt de vigoare submijlocie, iar ai soiurilor Untoasa Precoce Morettini şi Zorica – viguroşi.

Particularităţile indicate de creştere şi fructificare ale soiurilor de păr constituie baza conducerii şi tăierii diferenţiate a pomilor. Procesul de formare a coroanei se efectuează în conformitate cu vârsta pomilor plantaţi, particularităţile creşterii şi fructificării soiurilor utilizate.
 

Tăieri în anul întâi


După plantare, primăvara devreme, pomii neramificaţi (vergi) se scurtează la 70-80 cm de la sol. În cazul, când pomii au ramificări slabe în zona proiectării coroanei, dintre ele se aleg, de asemenea, două, orientate în direcţii opuse de-a lungul rândului, şi se scurtează la 3-4 muguri. Celelalte ramificări se suprimă la inel. Axul central se scurtează la înălţimea 80-90 cm de la suprafaţa solului.

Citește și: TĂIERILE ÎN VERDE LA POMII FRUCTIFERI

Când în zona de formare a coroanei sunt ramificări bine dezvoltate, dintre ele se aleg viitoarele şarpante ale primului etaj, orientate pe direcţia rândului în părţi opuse cu unghiuri largi de inserţie şi interval de 10-12 cm. Celelalte ramificări se suprimă la inel. Viitoarele şarpante se scurtează la 1/4-1/3 din lungimea lor astfel ca vârfurile lor să fie la acelaşi nivel. Axul central se scurtează mai puternic decât la măr cu 10-15 cm mai sus de nivelul vârfurilor ramurilor din primul etaj, sau la nivelul acestora, dacă este prea viguros.

După desfacerea mugurilor se degajează înălţimea trunchiului 50-60 cm de la sol.

Când lăstarii ating 20 cm axul se substituie împreună cu concurenţii prin transfer la un lăstar subterminal cu creştere spre verticală, care devine prelungirea axului. Din lăstarii situaţi mai jos se proiectează viitoarele 2 şarpante ale etajului întâi. Ceilalţi lăstari se suprimă la inel.

Citește și: TĂIERILE ÎN VERDE LA CIREȘ

Dacă există ramuri în etajul întâi în procesul operaţiilor în verde se elimină lăstarii crescuţi în apropierea bazei şi pe latura superioară a lor. Se corectează unghiul de înclinare al şarpantelor prin tăieri de transfer la un lăstar exterior şi se echilibrează vigoarea de creştere a lor. Lăstarii concurenţi ai axului central se substituie prin transfer la un lăstar subterminal cu creştere spre verticală. După aceleași principii ca în anul doi la pomi plantați fără ramificări.


Tăieri în verde în anul doi

Operaţiile în verde de formare a coroanei se efectuează când lăstarii ating lungimea de 20 cm, eliminându-se concurenţii, lăstarii verticali, hulpavi şi cei, care supraîndesesc coroana.


Tăieri în verde în anul trei

În timpul operaţiilor în verde, similar cu cele din anul precedent, se elimină concurenţii axului central. Mai jos de lăstarul de prelungire al axului, la distanţa de 70-80 cm de la şarpanta etajului întâi, se aleg doi lăstari ca viitoarele şarpante ale etajului doi după aceleaşi principii ca şi la etajul întâi.

În descendență pe ax lăstarii cu unghiuri largi de inserție și vigoarea de creștere mai atenuată rămân intacți ca ramificări de garnisire. Se suprimă lăstarii verticali de pe laturile superioare al șarpantelor din etajul întâi și se corectează, prin tăieri de transfer, unghiul de înclinare al lor. Pe părțile laterale ale șarpantelor și ramurile semischelet de la baza lor rămân intacți, ca ramificări de garnisire, lăstarii îndepărtați preponderent spre intervalele dintre rânduri cu creștere moderată și orientare spre orizontală.


Tăieri în verde în anul patru

Operațiile în verde se efectuează în același termen și după aceleași principii, având în vedere avansarea coroanei în vârstă și structură.


Tăieri în verde în anul cinci

La operaţiile în verde se proiectează viitoarele şarpante ale etajului trei după aceleaşi principii ca şi ale etajului doi. Celelalte lucrări în verde, în fond, sunt similare cu cele din anii precedenţi.
 

Tăieri în verde în anul şase

Pe ax şi şarpante primăvara şi prin operaţiile în verde se elimină concurenţii, lăstarii şi ramurile verticale hulpave şi cele, care supraîndesesc coroana. Se formează noi ramuri semischelet, iar la cele existente prin tăieri de transfer la ramificări laterale se corectează unghiul de înclinare şi se reduce alungirea excesivă a lor.

Pe ramurile semischelet de la baza șarpantelor din etajul întâi se prelungesc tăierile de renovare ciclică a ramificărilor cu încadrarea în verigi de rod. Pe porțiunea mijlocie a șarpantelor din etajul întâi se scurtează la cep cu lungimea de circa 5-6 cm una din ramurile semischelet, inițiindu-se prin aceasta, renovarea ciclică a ramurilor semischelet din această zonă. După acest principiu se începe tăierea de reîntinerire ciclică a ramurilor semischelet situate la baza șarpantelor din etajul doi și pe axul coroanei.

Citește și: CUM SE FAC TĂIERILE ÎN STADIUL DE RODIRE

După intrarea deplină a pomilor pe rod, obiectivul principal devine tăierea de fructificare, baza căreia o constituie reîntinerirea ramurilor semischelet cu ciclul de 3-5 ani și normarea încărcăturii pomilor cu fructe efectuate în conformitate cu particularitățile biologice ale soiurilor utilizate, vârsta, starea pomilor, tehnologiile aplicate.

Bibliografie: CONDUCEREA ȘI TĂIEREA POMILOR ȘI ARBUȘTILOR FRUCTIFERI. Vasile BABUC | Ananie PEŞTEANU | Eugeniu GUDUMAC.
loading ...