INSTRUIRI PENTRU MEDICII VETERINARI DIN ABATOARE ȘI UNITĂȚI DE SACRIFICARE

24 nov 2022
Medicii veterinari din abatoarele și unitățile de sacrificare au beneficiat de instruiri despre „Prelevarea probelor privind encefalopatia spongiformă la bovină (ESB)”. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Orele de instruire au fost organizate în perioada 21-24 noiembrie 2022, de către ANSA și s-au desfășurat în cadrul Proiectului „G2G”, finanțat de către Guvernul Olandei.

Instruirea s-a axat pe următoarele aspecte ale encefalopatiei spongiforme la bovine (ESB):
  • Introducere generală referitor la bolile prionice și encefalopatia spongiformă la bovină;
  • Semne clinice și diagnostic diferențial;
  • Patogenia și histopatologia;
  • Prezentarea și obiectivele legislației naționale și ale Uniunii Europene în ceea ce privește prevenirea, eradicarea și controlul ESB;
  • Experiențele Uniunii Europene /Olanda în ceea ce privește supravegherea și monitorizarea ESB, inclusiv notificarea animalelor suspecte, testare, sistemul de raportare al Uniunii Europene;
  • Dispoziții ale Uniunii Europene referitoare la măsurile de eradicare care trebuie luate în urma confirmării prezenței unui caz de  ESB;
  • Dispoziții ale Uniunii Europene pentru îndepărtarea și distrugerea materialelor cu risc specificat;
  • Dispoziții privind identificarea, înregistrarea și trasabilitatea animalelor;
  • Demonstrare practică în cadrul abatorului referitor la prelevarea, ambalarea, documentarea și transportarea probelor pentru testarea bovinelor la encefalopatia spongiformă la bovină .
Scopul acestei instruiri este îmbunătățirea cunoștințelor medicilor veterinari desemnați din cadrul abatoarelor și unităților de sacrificare referitor la encefalopatia spongiformă la bovină și punerea în aplicare a unui Program național în acest sens conform rigorilor Uniunii Europene.
loading ...