VA FI CREAT UN REGISTRU DIGITAL AL FERMIERILOR DIN R. MOLDOVA

22 mar 2023
O platformă digitală ce va ține evidența terenurilor agricole, culturilor cultivate, modului de utilizare a terenurilor ș.a. va fi dezvoltată în următorii ani în Republica Moldova.  

În acest scop, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu partenerii internaționali a elaborat și prezentat Studiul de fezabilitate cu privire la crearea Registrului fermierilor.

Registrul fermierilor va fi un instrument digital ce va automatiza procesele de evidență pe segmentul agricol și va integra toate activitățile producătorilor agricoli. Sistemul va conține imagini ortofoto, ce vor putea fi accesate de instituțiile statului și fermieri. De asemenea, vor fi stocate date despre activitățile agricole, tipologia și dimensiunea exploatațiilor agricole gestionate de agricultori.

Digitalizarea agriculturii este prioritatea principală la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Atunci când ne întâlnim cu agricultorii, majoritatea solicită acest lucru. Mă bucur că am ajuns la această fază definitorie. Discuțiile despre elaborarea registrului au început în luna septembrie a anului trecut, iar astăzi asistăm la prezentarea studiului de fezabilitate. Sperăm că în câțiva ani să avem un sistem digital de evidență a tuturor activităților care se întâmplă în sectorul agricol, a menționat viceprim-ministrul Vladimir Bolea.

Potrivit autorilor studiului, Registrul va deveni un suport util în luarea deciziilor de către autorități în procesul de acordare a subvențiilor agricultorilor, precum și de prevenire a utilizării iraționale a suprafețelor agricole.

Registrul va fi parte componentă a Sistemului integrat de administrare şi control (IACS), elaborarea căruia este o precondiție a Uniunii Europene față de statele în faza de preaderare în vederea facilitării accesului fermierilor la sprijinul comunitar. În acest sens, este planificat ca în perioada următoare să fie identificate cel puțin 3 raioane unde se va fi implementa un proiect-pilot de testare a tuturor modulelor IACS.
 
Studiul de fezabilitate a fost elaborat cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
loading ...