1,5 MLN DE EURO PENTRU DIAGNOSTIC FITOSANITAR MAI EXACT

23 jan 2024
Astăzi, 23 ianuarie, a fost lansat oficial un nou proiect privind ”Îmbunătățirea capacității de control și testare în domeniul fitosanitar în Republica Moldova”.
 
Obiectivul general al proiectului este de a moderniza și armoniza sectorul fitosanitar din Moldova în conformitate cu cerințele UE pentru a permite accesul plantelor și produselor vegetale moldovenești sigure pe piața UE; în corespundere cu ACORDUL DE ASOCIERE semnat între UE și Republica Moldova.
 
Proiectul va fi implementat în perioada 2024-2026 de către Institutul Central pentru Supraveghere și Testare în Agricultură din Republica Cehă (ÚKZÚZ) și susținut din fondurile Guvernului Cehiei în cadrul Cooperării pentru Dezvoltare, bugetul ajungând la aproape 1 500 000 EUR.
 


Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi, în primul rând, operatorii economici din domeniul agricol din Republica Moldova, care vor avea la dispoziție atât autoritatea de control cu o capacitate îmbunătățită de detectare și evaluare a impactului organismelor dăunătoare, cât și laboratoare cu o capacitate analitică fortificată, care vor efectua analize exacte și veridice prin metode de diagnosticare rapide, cu sensibilitate înaltă, absolut validate.
 
Proiectul va oferi un suport valoros pentru dezvoltarea domeniului fitosanitar din Republica Moldova, inclusiv prin oferirea echipamentului modern de laborator și a sistemelor informaționale, instruirea personalului de laborator și a inspectorilor Agenției, asistență la armonizarea cadrului legal din domeniu, consolidarea capacității instituțiilor parte a sistemului instituțional, precum și alte activități importante.
 
Proiectul își propune să contribuie la instituirea unui sistem fitosanitar, a unor controale de stat și proceduri oficiale, raliate la acquis-ul comunitar, care va permite producerea de material săditor sănătos pe teritoriul Moldovei, permițând agricultorilor moldoveni să aibă acces la material de înmulțire săditor liber de organisme dăunătoare reglementate și de boli.
 
Angajamentul privind cooperarea a fost confirmat prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere, prin care partenerii proiectului și-au exprimat diligența și buna-credință în ceea ce privește respectarea unui adevărat parteneriat și a unui proces de cooperare fructuos în vederea implementării proiectului.
 
 
 
loading ...