23 DE MILIOANE DE DOLARI, INVESTIȚI ÎN REZILIENȚA RURALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

27 mar 2024
Pe parcursul a șapte ani de implementare a Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), agricultorii din întreaga țară au beneficiat de un suport în valoare de circa 23 de milioane de dolari. Sunt fonduri direcționate, în special, în vederea sporirii rezilienței întreprinderilor agricole vulnerabile față de efectele schimbărilor climatice, precum și a segmentelor sărace ale populației din zonele rurale. Infuzia financiară a IFAD a atras investiții din partea beneficiarilor, Guvernului Republicii Moldova și instituțiilor financiare partenere de circa 16,7 milioane dolari.
 
Miercuri, 27 martie 2024, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD în Moldova, a prezentat rezultatele Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII), implementat din anul 2017.
 
În cadrul proiectului, peste 55 000 de gospodării sau peste 155 000 de persoane au beneficiat de suport financiar și asistență tehnică. Din totalul creditelor și granturilor acordate pe parcursul proiectului, activitățile de producere au constituit 52% și au fost focusate pe următoarele sectoare agricole: horticultura, zootehnia, apicultura, agrofitotehnia.
 
Astfel, a fost acordat suport financiar și asistență tehnică agricultorilor pentru procurarea utilajului agricol, achiziționarea sistemelor de irigare, dotarea cu echipament și utilaje a fermelor zootehnice, dar și procurarea utilajului pentru extragerea și procesarea mierii. Activitățile post-recoltare au constituit 42 la sută, iar asta a presupus oferirea suportului în sortarea, procesarea și păstrarea produselor agricole la rece, dar și achiziționarea panourilor fotovoltaice. Activitățile non-agricole în cadrul proiectului, care au constituit 6 %, au fost focusate spre dezvoltarea agroturismului și procurarea mașinilor de cusut pentru croitorie în cadrul suportului acordat femeilor antreprenoare.
 
Iurie Ușurelu, director UCIP IFAD:
Prin intermediul acestui proiect au fost construite 8 segmente de drum, 7 sisteme de irigare care vor asigura irigarea a 487 de hectare de pământ pentru 34 de întreprinderi agricole, construite și reabilitate 4 lacuri de acumulare a apei. Totodată, 270 de fermieri au obținut granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor agricole la schimbările climatice. În același timp, 170 de femei micro-antreprenoare au accesat granturi pentru dezvoltarea afacerilor agricole. Un alt aspect important din acest proiect a fost direcționat pentru susținerea înființării a 456 de ha de plantații forestiere și a 67 ha de învelișuri de ierburi. Proiectul a vizat și consolidarea capacităților de gestiune eficientă a afacerilor agricole instruind, în acest sens, circa 1900 de persoane.
 
Implementarea cu succes și performanțele realizării proiectelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în Republica Moldova au fost finanțate de către doi donatori: IFAD și Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP).
 
Totodată, a fost prezentată platforma „Găsește finanțare” (finantare.maia.gov.md), dezvoltată de UCIP IFAD pentru antreprenorii din domeniul agricol. Antreprenorii pot utiliza platforma pentru a identifica opțiunile optime de finanțare și pentru a calcula costul investiției în funcție de necesitățile specifice ale afacerii lor. Platforma centralizează informațiile despre produsele financiare ale statului și proiectele de dezvoltare a agriculturii cu finanțare externă, inclusiv facilitățile fiscale și subvențiile acordate de Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Această platformă a fost transmisă spre gestiune Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
 
loading ...