ANTREPRENORII VOR AVEA CHELTUIELI ADMINISTRATIVE MAI MICI. Se cer mai puține rapoarte

08 nov 2023
Începând cu anul 2024, antreprenorii vor depune cu 15 rapoarte mai puțin. Astfel, se estimează că vor economisi 684 de mii de ore de muncă și vor reduce costurile administrative. Cele mai multe rapoarte se vor optimiza pentru companiile din domeniul agricol, industriei și energeticii.
 
Astfel se elimină 11 rapoarte pentru BNS și 4 pentru SFS, alte 9 vor fi digitalizate, iar 14 optimizate, reducându-se conținutul sau numărul de antreprenori care trebuie să-l raporteze.
În prezent, antreprenorii trebuie să depună un total de 92 rapoarte fiscale și statistice (59 la BNS și 33 la SFS).
 

Modificările în raportarea față de Biroul Național de Statistică se referă la:

 • 2 rapoarte eliminate: Nr. 1-leasing  și Nr. 24-AGR. 
 • 14 rapoarte cumulate în 5: fiind excluse rapoartele M2; 9-AGR; Nr. 2-LIV-VII; 14-AGR; 15-AGR; 6-p ; PE; 23-H; 6-it; 1-BE.
 • 8 rapoarte digitalizate:29-AGR; Nr. 1-INOV; Nr. 21-VÂNZ; Nr. 1-cheltuieli; Nr. 24-AGR; Nr. 4-AGR Nr. 1-BE; Nr. 1-RE.
 • 1 raport – se reduce numărul entităților: Raportul nr. 1-tic ‘Situația utilizării produselor de tehnologie informațională și comunicații’ va fi depus de 7,800 pentru 2023, în loc de 12,400 de entități.
 • 1 raport în care s-a redus conținutul: a fost ajustată Ancheta Structurală Anuală (ASA) reducându-se conținutul cu 2/3 (150 de indicatori reduși, din 230). Acești 150 de indicatori reduși vor fi colectați o dată la trei ani.)
 

Modificările în raportarea față de Serviciul Fiscal de Stat țin de:

 • 2 rapoarte eliminate: TFD 19 și CAS 18.
 • 4 rapoarte cumulate în 2:  (DAJ17 și DASS19, DISM16 și DPP16).
 • 2 rapoarte: se reduce periodicitatea raportării.
 • 1 raport simplificat: UNIF 21 pentru întreprinzătorii individuali neplătitori de TVA care au până la 5 salariați, nu doar 3 salariați cum este în prezent; 
 • Eliminarea a 6 documente primare din lista celor cu regim special care se eliberează de organul fiscal (Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente; Borderou de achiziție a laptelui; Foaia de parcurs; Avizul de însoțire a mărfurilor; Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal).
 • Simplificarea procesului de înregistrare a subdiviziunilor la organul fiscal.
 • Simplificarea procesului de obținere a informației pentru completarea dării de seamă fiscale aferent taxelor locale.
 
Această reformă se datorează efortului comun al Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Serviciul Fiscal de Stat, cu suportul USAID Moldova acordat prin intermediul proiectului MISRA.
 
loading ...