ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PENTRU FEMEILE DIN MEDIUL RURAL

30 nov 2023
120 de femei cu activitate economică în gospodării casnice și 11 antreprenoare au dezvoltat afaceri reziliente la schimbările climatice și au creat locuri de muncă, inclusiv în mediul rural. Sunt doar câteva dintre rezultatele obținute de proiectul „Comunități rezistente la schimbările climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia și implementat de PNUD.
 
Rezultatele au fost prezentate pe 29 noiembrie 2023, la Leova – una dintre cele 30 de localități beneficiare – în cadrul evenimentului de încheiere a activității proiectului. Datorită mentoratului și unui grant în valoare de 19 mii de dolari, a fost instalat un sistem fotovoltaic la Casa de Cultură. Panourile acoperă în întregime necesarul de energie al instituției, ceea ce asigură economii la bugetul local în valoare de cel puțin 200 mii de lei anual și contribuie la reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 16 tone pe an. Totodată, datorită sistemului fotovoltaic sunt asigurate condiții mai bune de activitate pentru 20 de angajați și peste 130 de copii și adulți din oraș și satele învecinate, care frecventează cursurile de muzică și dans din cadrul instituției.
 
Prezentă la eveniment, Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, a menționat:
Prin intermediul proiectului, Cooperarea suedeză pentru reforme în Moldova și-a propus să construiască comunități incluzive, durabile și reziliente și să creeze un mediu favorabil pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor. Totodată, proiectul a inclus un mecanism de promovare a bunăstării multidimensionale, prin încurajarea accesului la resurse și oportunități, în special pentru femei. Ne bucurăm că acest proiect a utilizat instrumente și practici reziilente la schimbările climatice și ecologice pentru a adapta comunitățile rurale la efectele schimbărilor climatice.
 
Proiectul „Comunități rezistente la schimbările climatice prin abilitarea femeilor” a fost implementat pe parcursul a patru ani în 30 de localități-țintă din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană și raionul Dubăsari, aflat în zona de securitate.
 
Parteneriatul cu autoritățile publice locale, societatea civilă și femeile care s-au implicat în această inițiativă a fost cheia succesului în implementarea proiectului. Pe lângă sprijinul financiar nerambursabil, beneficiarele proiectului au avut parte de mentorat pentru a-și spori reziliența și a promova practici ecologice, ceea ce le-a permis nu doar să aplice soluții durabile, ci și să devină mai încrezătoare atunci când abordează provocările de mediu. Bunele practici vor fi preluate și replicate în cât mai multe comunități locale, astfel încât să abilităm în special femeile din mediul rural, afirmă Valeria Ieșeanu, specialistă planificare și dezvoltare parteneriate, PNUD Moldova.
 
Potrivit datelor statistice, femeile din mediul rural sunt de patru ori mai predispuse la sărăcie, sunt subreprezentate în procesul de luare a deciziilor și sunt mai vulnerabile la schimbările climatice. Din acest motiv, proiectul a contribuit la sporirea accesului femeilor la activități alternative de generare a veniturilor prin oferirea de granturi și mentorat.
 
Beneficiarele au utilizat asistența financiară nerambursabilă pentru construirea de sere și instalarea sistemelor de irigare prin picurare pentru cultivarea legumelor, pomușoarelor sau plantelor medicinale, implementarea sistemelor de energie regenerabilă pentru prelucrarea legumelor, dezvoltarea unor pensiuni agroturistice, modernizarea afacerilor apicole și extinderea plantațiilor melifere, managementul gunoiului de grajd etc.
 
Cu ajutorul proiectului, 30 de comunități au obținut granturi în valoare de până la 20 mii de dolari fiecare pentru sporirea rezilienței, Ca rezultat, peste 263 mii de persoane din aceste localități beneficiază de servicii publice și infrastructură socială îmbunătățite, cum ar fi sistem modern de management al deșeurilor, teritorii reabilitate prin împădurire și amenajare, râuri cu albii curățate și teritorii adiacente amenajate. Unele localități au obținut acces la sisteme energetice alternative, inclusiv în instituții publice.
 
De asemenea, în cadrul proiectului au fost elaborate profiluri climatice și planuri de acțiuni privind integrarea dimensiunii de gen și a măsurilor de adaptare la schimbările climatice în planurile de dezvoltare locală. Au fost elaborate ghiduri practice privind pașii necesari pentru demararea și extinderea unor afaceri rezistente la schimbările climatice, precum și ghiduri pentru administrația publică locală privind implementarea legislației de mediu la nivel local.
loading ...