ÎNCĂ UN PAS SPRE FORMAREA ASOCIAȚIEI LEGUMICULTORILOR DIN MOLDOVA

08 feb 2024
Legumicultura este unica ramură care nu are o structură bine conturată care să o reprezinte în comunicarea cu autoritățile centrale. Problemele producătorilor de legume, de cele mai multe ori, sunt trecute cu vederea pentru că nu există o legătură sau un mecanism prin care fermierii să fie conectați cu organele de conducere și factorii de decizie. Pentru a transforma și îmbunătăți aceste procese, este nevoie de a uni forțele agricultorilor într-o platformă funcțională, prin care să fie identificate provocările, dar și soluțiile reale și viabile pentru buna funcționare și dezvoltare a producerii legumelor.
 
Mobilizarea legumicultorilor reprezintă primul și cel mai important pas în crearea asociației. După cum demonstrează experiența, o asemenea structură poate fi cu adevărat lucrativă doar în cazul în care reprezentanții din sector își unesc eforturile și conștientizează capacitatea și puterea pe care o pot deține dacă învață să comunice eficient. Iar îndeplinirea acestei misiuni este în responsabilitatea echipei FARM, cu susținerea Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, USAID.
 
Producători mici, mijlocii, mari, în câmp deschis sau teren protejat, producere convențională sau organică, din toate aceste categorii au participat la cele 11 adunări regionale, pe care Federația Agricultorilor din Republica Moldova, FARM le-a organizat în perioada decembrie-ianuarie.
 
Datorită informațiilor primite și a discuțiilor purtate, aproximativ 400 de legumicultori din Republica Moldova s-au pronunțat pentru crearea asociației. Mai mult decât atât, o parte dintre aceștia susțin că instituția trebuie creată cât mai curând posibil, ca în 2024 să existe o planificare și coordonare a producției legumicole.
 
Odată cu informarea fermierilor despre necesitatea creării asociației, în cadrul Adunărilor Regionale au fost identificate și discutate probleme comune din sector. Și chiar dacă acestea s-au deosebit de la o regiune la alta, totuși au fost menționate 5 cele mai importante:
 
  1. Lipsa sistemelor de irigare și accesul la apă
  2. Prețurile ridicate la inputuri
  3. Lipsa unui cadru normativ care să reglementeze activitatea intermediarilor
  4. Lipsa unei legi care să protejeze piața internă
  5. Necesitatea unei campanii naționale, susținută de stat pentru promovarea produselor autohtone
 
Totodată, în cadrul Adunărilor Regionale, legumicultorii au înaintat cei mai activi reprezentanți din sector pentru formarea Grupului de Inițiativă – entitate care are scopul de a pune în mișcare asociația. Menirea grupului este de a fixa scopurile și obiectivele asociației, direcțiile de lucru, elaborarea strategiei și identificarea condițiilor de aderare a membrilor, stabilirea obligațiilor organului de conducere și alegerea consiliului.
 
Grupul de Inițiativă urmează să se întrunească în prima ședință de lucru, la mijlocul lunii februarie. Aceștia vor fi ghidați și informați de specialiștii din domeniul dezvoltării businessului agricol, economie, marketing, legumicultură, comunicare cum să întemeieze asociația și să asigure funcționalitatea de durată a acesteia.
 
loading ...