LABORATOARE PENTRU CULTIVAREA IN VITRO ȘI IN VIVO, LA UTM

22 feb 2024
Studenții și cadrele didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei vor beneficia de condiții programe de studii performante și moderne. Instituția vă îmbunătăți infrastructura universitară, va dota laboratoarele cu echipament de ultimă generație și va moderniza programele de studii, curricula și suporturile de curs pentru mai multe domenii de formare.
 
În acest sens, au fost lansate patru subproiecte în valoare totală de 3,5 mln euro, câștigate de UTM în cadrul celei de-a doua runde de apeluri a Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială.
 
Unul din cele 4 subproiecte este în domeniul medicinii veterinare și presupune dotarea laboratoarelor cu diverse echipamente și instalații care vor permite gestionarea bolilor infecțioase ale animalelor.
 
Al patrulea subproiect ține de științele agricole, silvice și ale mediului. În cadrul acestuia vor fi achiziționate și dotate laboratoare necesare cultivării in vitro și in vivo a diverse specii de plante care sunt rezistente influențelor și schimbărilor climatice.
 
Prin faptul că UTM a venit cu inițiativa de a aplica pe lângă domeniile prioritare – inginerie și TIC, la  proiecte în domeniile medicină veterinară și științe agricole, am reușit să răspundem și la alte necesități ale pieții muncii. Datorită acestor investiții vom avea specialiști calificați și bine pregătiți în mai multe domenii prioritare ale economiei naționale, a menționat Sergiu Harea, manager de proiect la Banca Mondială.
 
În total, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” sunt alocate cca 24,7 mln euro pentru modernizarea a 7 universități și 6 colegii pedagogice din țară, iar de aceste rezultate vor beneficia peste 35 de mii de studenți și cca 2 300 de cadre didactice.
loading ...