MOTORINA DIN ROMÂNIA: Informații pentru fermierii beneficiari

02 apr 2024
Prima garnitură de tren cu 26 vagoane-cisterne ce constituie 1336 tone, după efectuarea procedurilor vamale și celor tehnice de transbordare a fost recepționată la data de 29 martie. Ieri, 1 aprilie au avut loc măsurările denso-volumetrice și prelevarea probelor de laborator privind determinarea indicilor calitativi, urmează inițierea procedurii de distribuire către beneficiarii finali, informează Agenția Rezerve Materiale a MAI.
 
Agenția Rezerve Materiale a MAI a realizat un complex de măsuri organizatorice referitor la recepționarea, transportarea și depozitarea acesteia. Informarea beneficiarilor va fi efectuată prin intermediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, Consiliile raionale (Direcțiile agricole) și pe pagina oficială a ARM.
 
Suportul metodologic necesar beneficiarilor va fi acordat de către Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, conform prevederilor pct.8 al HG nr.635/2023.
 
Pentru recepționarea motorinei, beneficiarii urmează să prezinte următoarele acte:
  • buletinul de identitate a beneficiarului (copie autentificată);
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești (beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO nou atribuit);
  • ștampila autorizată.
 
În cazul delegării împuternicirilor unui terț pentru recepționarea motorinei, vor fi acceptate două opțiuni (cu delegație sau procură):
✔ cu delegație:
  • buletinul de identitate a reprezentantului beneficiarului (copia autentificată);
  • delegația (formular tipizat M-2, aprobat de Ministerul Finanțelor), eliberată de beneficiar pe numele reprezentantului său (terț);
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești (beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO, nou atribuit).
 
✔ cu procură:
  • buletinul de identitate a reprezentantului beneficiarului (copia autentificată);
  • procura în original, prin care beneficiarul încredințează recepționarea bunului și aplicarea ștampilei (întreprinderii) pe factura fiscală și actul de primire-predare;
  • copia autentificată a extrasului/certificatului de înregistrare a întreprinderii/gospodăriei țărănești (beneficiarii care și-au modificat forma organizatorică, vor prezenta o copie autentificată a extrasului cu indicarea IDNO nou atribuit);
  • · ștampila autorizată a beneficiarului.
 
În scopul eliberării operative, transportării şi minimalizării cheltuielilor de transportare a motorinei, se va accepta cooperarea teritorială a mai multor beneficiari și recepționarea motorinei în autocisterne calibrate de volume mari (prin coordonarea preventivă cu ARM, pentru a nu crea dificultăți la recepționare de la punctul de eliberare).
loading ...