TERENURILE AGRICOLE VOR PUTEA FI CUMPĂRATE/VÂNDUTE DOAR DE MOLDOVENI

16 feb 2024
Dreptul de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă sau din fondul forestier nu va putea fi dobândit sau deținut de cetățenii străini, persoane fizice sau juridice. Această prevedere se regăsește în Proiectul noului Cod funciar, aprobat astăzi de deputați, în lectura a doua. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și urmărește crearea unui cadru normativ de reglementare a relațiilor funciare, adaptat la noile realități, anunță MAIA.
 
Conform documentului, în cazul în care cetățenii străini dobândesc terenurile cu destinație agricolă sau din fondul forestier prin succesiune, hotărâre de judecată sau ipotecă, aceștia vor fi obligați să le înstrăineze în termen de un an de zile de la dată dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului.
 
Noul cod prevede o nouă clasificare a terenurilor cu destinație agricolă, precum și conține reglementări ce țin de schimbarea modului de folosință a acestora. Astfel, proprietarii terenurilor cu destinație agricolă vor putea construi pe aceste terenuri depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, ateliere de reparație și de păstrare a agregatelor agricole, ferme zootehnice, obiecte ale infrastructurii și procesării primare a producției obținute, pensiuni agroturistice etc., fără schimbarea destinației terenurilor. Aceste lucru va putea fi realizat în baza documentației de proiect aprobată, precum și a autorizației de construcție, eliberate de autoritatea administrației publice locale. Codul mai prevede interzicerea schimbării destinației terenurilor agricole de calitate superioară și a terenurilor din fondul forestier, rezervațiilor istorico-culturale și naturale, monumentelor istorice și siturilor arheologice, precum și desfășurarea în aceste zone a oricăror activități care contravin destinației acestora.
 
Proiectul reglementează și modalitățile de consolidare a terenurilor agricole, precum și acțiunile întreprinse în cazul în care proprietarii nu au perfectat actele de moștenire asupra acestor terenuri și nu le întrețin, acestea fiind lăsate în paragină. Astfel, dacă terenurile agricole nu sunt cultivate și nu sunt întreținute într-o stare fitosanitară corespunzătoare mai mult de doi ani consecutivi, autoritatea publică locală va putea administra terenul dat, dispunând arendarea lui, în baza unor condiții bine reglementate.
 
Totodată, în noul Cod funciar se regăsesc o serie de prevederi preluate din Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar, din Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, precum și din alte acte normative din domeniu, care vor fi abrogate la dată intrării în vigoare a noului Cod, adică la expirarea a 12 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial.
Top știri
Din aceeași categorie
Știri recomandate
loading ...